In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

Arengustrateegia Tartu 2030

Tartu Linnavolikogu suunas avalikule väljapanekule uuendatud arengustrateegia TARTU 2030.

Arengustrateegia on linnajuhtimise üldine alusdokument, kus on määratletud visioon Tartust aastaks 2030, linnaelu valdkondade pikaajalised arengueesmärgid ning üldised tegevussuunad nende eesmärkide saavutamiseks.

Avaliku väljapaneku ajal, mis kestab 28. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2015, on võimalik teha täiendus- ja parandusettepanekuid arengustrateegia teksti kohta.

Ettepanekud palume esitada hiljemalt 28. veebruariks kirjalikult Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda (Raekoja plats 3, 51003 Tartu) või osakonna e-postiaadressil Lpmko@raad.tartu.ee


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

Varasemad arengukavad