In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

TARTU LINNA TRANSPORDI ARENGUKAVA 2012-2020 PARANDUSETTEPANEKUTE AVALIK VÄLJAPANEK

Tartu Linnavolikogu kiitis käesoleva aasta 21. mai istungil heaks "Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020" muutmisettepanekud ja suunas need avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimub 1. juunist 31. juulini k.a ning selle aja jooksul on kõikidel võimalik teha täiendavaid ettepanekuid või avaldada arvamust väljapanekul olevate muutmisettepanekute kohta. Linnavolikogu poolt heakskiidetud täiendusettepanekutega on võimalik tutvuda siin.

Täiendavaid ettepanekuid ja kommentaare ootame kirjalikult hiljemalt 31. juuliks k.a e-posti aadressil: Lmo@raad.tartu.ee või postiaadressil: Tartu LV linnamajanduse osakond, Raekoja plats 3, 51003 Tartu. Palume kirjale lisada ka oma kontaktandmed!

Transpordi arengukava hetkel kehtiva tekstiga on võimalik tutvuda allpool asuvas valdkondlike arengukavade rubriigis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks. Tartu linna arengudokumentide omavahelist seost iseloomustab joonis.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA JA VALDADE KOOSTÖÖ

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

Varasemad arengukavad