In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

Tartu linnavolikogu kiitis heaks ja saatis avalikule väljapanekule Tartu linna jäätmekava aastateks 2015-2020. Uues jäätmekavas on seatud põhieesmärkideks jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmeringluse ja taaskasutuse edendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine.

Jäätmekava on avalikul väljapanekul 7. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014. Ettepanekud jäätmekava muutmiseks tuleb saata hiljemalt 20. oktoobriks e-posti aadressile Lmo@raad.tartu.ee või kirjalikult postiaadressil Linnamajanduse osakond, Raekoja plats 3, 51003, Tartu. Avalik arutelu toimub 23. oktoobril kell 16.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis (Raekoja plats 3, III korrus, ruum 303).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

Varasemad arengukavad