LASTEAED NUKITSAMEES
ajalugu

Tartu linnas, aadressiga Taara puiestee 8, asuvat majavaldust kasutatakse lasteasutusena juba alates 1944. aastast.
Siin on asunud Tartu Lasteaed nr.2, hilisemalt lasteaed nr. 22.
Aastatel 1986 – 1997 asus majas Tartu Lastekodu.
1997 – 2000 Tartu kuulmis- ja kõnehälvetega laste keskus.

(Eri)lasteaed Nukitsamees tegutseb alates 01.07.2000. a.
Tartu Lasteaia Nukitsamees normatiivne kohtade arv on 30 last.
Lasteaias töötab neli erirühma arenguliste erivajadustega (AEV) lastele:

  • tasandusrühm,
  • 2 arendusrühma
  • pervasiivse arenguhäirega laste rühm.

Lapsed suunatakse lasteaeda Tartu Linna Nõustamiskomisjoni kaudu.
Kõik lasteaeda suunatud lapsed läbivad asutusesisese lapse vaimse arengu diagnostika:
PEP-R testi ja/või vaimse arengu diagnostika J. Strebeleva metoodika järgi.
Igale lapsele koostatakse individuaalne arenduskava (IAK).

Alates 1998 aastast on lasteaias nõustatud 0 - 7-a. erivajadusega lapsi ning nende vanemaid. Esimestel aastatel toimus hindamine projektipõhiselt.
Ka käesoleval ajal jätkub väljastpoolt lasteaeda eripedagoogilist lähenemist vajavate laste
ja nende vanemate nõustamine. Vajadusel koostab lasteaia spetsialistide meeskond lapsele
individuaalse arenduskava, samuti antakse juhiseid AEV lastega töötavatele pedagoogidele.