LASTEAED NUKITSAMEES
Lasteaed Nukitsamees

Lasteaias on 4 rühma:

Igas rühmas töötab 2 õpetajat, õpetaja abi ja logopeed-eripedagoog. Majas on muusikaõpetaja ja füsioterapeut ning tervishoiutöötaja. Arendus- ja kasvatustöö tugineb riiklikule alushariduse raamõppekavale. Arendus- ja kasvatustöös rakendatakse multisensoorset meetodit (õppeprotsessi kaasatakse kõik meeled). Lapsed suunatakse meie lasteaeda Tartu linna nõustamiskomisjoni kaudu.