LASTEAED NUKITSAMEES
Lasteaed Nukitsamees

Lasteaias on 4 rühma:

Igas rühmas töötab 2 õpetajat, õpetaja abi ja logopeed-eripedagoog. Majas on muusikaõpetaja ja füsioterapeut ning tervishoiutöötaja. Arendus- ja kasvatustöö tugineb riiklikule alushariduse raamõppekavale. Arendus- ja kasvatustöös rakendatakse multisensoorset meetodit (õppeprotsessi kaasatakse kõik meeled). Lapsed suunatakse meie lasteaeda Tartu linna nõustamiskomisjoni kaudu.


Pervasiivse arenguhäirega laste rühm

MUUMI RÜHM

PERVASIIVSE ARENGUHÄIREGA LASTE RÜHM

Rühm on mõeldud neljale 3-7aastasele autistlikule lapsele.

Rühmatöö metoodilisel korraldamisel juhindutakse maailmas laialdasemat tunnustust leidnud I. Lovaasi ja TEACCH programmist.

Laps saab iga päev eriõpetust vastavalt oma arengu tasemele. Arendus- ja kasvatustöö toimub järgmistes valdkondades:

  • imiteerimine
  • tajude arendamine
  • kommunikatsiooni- ja verbaalse suhtlemise arendamine
  • üld- ja peenmotoorika arendamine
  • silma-käe koostöö arendamine
  • eneseteenindusoskuste arendamine
  • sotsiaalse suhtlemise arendamine

Rühma lapsed osalevad majasisestel ühisüritustel, teevad väljasõite ning jalutuskäike loodusesse ja ühiskondlikesse kohtadesse.