LASTEAED NUKITSAMEES

Üritused 2008 2 poolaasta

Lasteaia päevakava

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

Söömine

Lapsevanema tasu maksmine


Lasteaia päevakava

07.00-8.00Laste vastuvõtt, laste vaba tegevus.
08.00-9.00Hommikusöök
09.00-11.00Õppetegevus: rühma-, alagrupi- ja individuaalse töö tunnid
11.00-12.00Õues viibimine, õppekäigud ning logopeed-eripedagoogi individuaalse töö tunnid.
12.00-13.00Lõunasöök
13.00-15.00Päevane uni
15.00-15.30Õhtuoode
15.30-18.00Rühmatunnid (muusika ja/või rütmika), individuaalsed liikumisraviseansid, laste vaba tegevus, laste koju saatmine.

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Lasteaed Nukitsamees on avatud viis päeva nädalas esmaspäevast reedeni 7.00 kuni 18.00.
 • Lapsevanem vestleb rühma töötajatega ja annab neile edasi vajaliku info oma lapse kohta (kodused juhtumid, allergilisus, haigushood jms. - kõik, mis mõjutab lapse käitumist päeva jooksul ja mida peavad lasteaia töötajad teadma).
 • Kui laps haigestub või on puudumiseks mõni teine põhjus, teatab lapsevanem sellest esimesel võimalusel lasteaeda.
 • Kui laps on olnud kodus rohkem kui kolm päeva, võetakse ta lasteaeda perearsti vormikohase tõendi alusel.
 • Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt:
  • kui teie laps sööb hommikusööki, siis vähemalt viis minutit enne söögikorra algust,
  • kui laps hommikueinet ei söö, siis 15 minutit enne tundide algust (algus kell 9.00).
 • Kui lapsele tuleb järgi õpetaja jaoks võõras isik, palun informeerige meid sellest eelnevalt.
 • Lapsele järgi tulles varuge aega rühma töötajatega vestlemiseks.
 • Teatage meile koheselt, kui muutuvad teie kontaktandmed (telefoninumber, aadress, töökoht jm.).
 • Tutvuge väljapanekute ja teadetega rühma teadetetahvlil.
 • Kui teil on tekkinud meie asutusega seoses probleeme või küsimusi, pöörduge rühma töötajate või juhataja poole.

  Söömine

 • Söögikordade ajad on kõigile rühmadele ühesugused.
 • Söögikordadest loobumiseks on vajalik kirjutada avaldus eelmise kuu lõpus, jooksva kuu sees pole võimalik söögikordades muudatusi teha.
 • Kui teie laps on toiduainete suhtes allergiline, palun teavitage sellest rühma töötajaid.

Lapsevanema tasu maksmine

 • Kviitungi lapsevanemapoolse tasu maksmiseks saab rühma õpetajalt.
 • Tasumine toimub pangaülekandega.
 • Toidu- ja õpperaha maksmise tähtaeg on iga kuu 20. kuupäev.
 • Infot õpperaha kasutamise kohta saab rühma stendilt.
Tagasi