Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-8°
For visually impaired
-8°

Liikluskorraldusteenistus

Liikluskorraldusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Linna liikluskorralduse määramine;
 • Liikluse jälgimine ja selle operatiivne juhtimine, sealhulgas avalike ürituste jms liikluskorraldusskeemide kooskõlastamine;
 • Liiklusuuringute ja liikluskorralduse projektide korraldamine;
 • Avaliku valveta tasulise parkimise korraldamine;
 • Tartu Linnavolikogu parkimistasu kehtestavas määruses sätestatud juhtudel parkimislubade andmine;
 • Avalikule alale pikemaks ajaks pargitud ja sõitmiseks mitte kasutatavate sõidukite menetlemine;
 • Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmine;
 • Raske- või suurveose liiklemiseks teel eriloa andmine;
 • Sissesõidulubade väljastamine registrimassi jt piirangutega aladele;
 • Teede ja tänavate sulgemislubade väljastamine ja järelevalve;
 • Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduri ülesannete täitmine;
 • Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine;
 • Tartu linna kodulehel teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimise korraldamine;
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse liiklusalaste tingimuste esitamine ja kooskõlastamine;
 • Ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine;
 • Valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ja nende täitmise jälgimine;
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine ja hankelepingute koostamine;
 • Liiklusnõukogu, politsei ja teiste asjaosaliste organisatsioonidega koostöös liiklusalaste küsimuste lahendamine;
 • Osalemine erinevates sh rahvusvahelistes liikluse valdkonna  koostööprogrammides;
 • Riikliku järelevalve teostamine linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires;
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Last changed 07.12.2020

Liikluskorraldusteenistus

Martin Nelis - juhataja

Liikluskorraldusteenistuse töö juhtimine. Linna liikluskorralduse, ühistranspordiga ja parkimistega seotud küsimuste koordineerimine ja lahendamine.

736 1264

5190 6134

Raekoja plats 3 II k ruum 207

E 15-18 ja K 9-10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine; Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine.Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Ahto Meho - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine ja liikluskorralduse andmebaasi pidamine; Alalise liikluskorraldusega tegelemine

736 1137

-

Raekoja pl 3 II k ruum 207

E 15-18, T-R 9-10

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele; puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine; eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine; romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3 II k ruum 209

E 15–18; T–R 9–10