Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Eelarveteenistus

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Linnaeelarve menetlemise protsessi koordineerimine.
 • Linnaeelarve koostamine.
 • Linnaeelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine.
 • Linna finantsvarade ja -kohustuste juhtimine ja tulude haldamise korraldamine.
 • Linnaeelarve kassalise teenindamise korraldamine.
 • Linna rahavoogude planeerimine ja haldamine.
 • Linna finantsvarade investeerimine, investeerimiskeskkonna jälgimine ja analüüsimine.
 • Linnaeelarvesse kavandatud tulude, sh maksude laekumise korraldamine.
 • Tulude laekumise analüüsimine ja prognoosimine.
 • Eelarvestrateegia koostamine.
 • Reklaamimaksu haldamise korraldamine ja teiste linnas kehtivate kohalike maksude arvestus ning maksuvõlgnevust või selle puudumist tõendavate õiendite väljastamine.

Last changed 07.12.2020

Eelarveteenistus

Indrek Kuusk - juhataja

Teenistuse töö juhtimine, eelarve koostamise ja täitmise korraldamine.

736 1151

5919 8540

Raekoja plats 3, IV k ruum 411

E 15–17

Irena Ratnik - peaanalüütik

Eelarve ja eelarve aruande täitmise koostamine

7361 161

5324 4972

Raekoja plats 3 IV k ruum 409

-

Pille Porila - eelarve peaspetsialist

Finantsjuhtimise arendamine. Tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku ettevalmistamine. Osakonna eelarve koostamine.

736 1152

5341 1045

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15–17

Ülle Karp - peaspetsialist

Osakonna dokumendiringluse, asjaajamise, arhiivitöö ja korraldamine. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamise eelnõude ettevalmistamine. Õppelaenudega seonduv töö. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1145

514 0686

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Merike Kontkar - eelarve peaspetsialist

Tegelemine investeeringute eelarvega. Maksuhalduri põhikohustuste täitmine reklaamimaksu kogumisel.

736 1170

-

Raekoja plats 3 IV k ruum 408

E 15–17

Lauri Kikerpill - peaanalüütik

Linna laenu- ja muude finantssuhete korraldamine. Kontsernikontode haldamine ja rahavoogude juhtimine.

736 1153

511 9220

Raekoja plats 3 IV k ruum 410

E 15-17