Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
10°
For visually impaired
10°

Volikogu üldinfo

Ülevaade Tartu Linnavolikogust

IMG_3164.jpg
linnavolikogu liikmed

Linnavolikogu liikmed on kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest. Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Vaata lähemalt
IMG_6460.jpg
Linnavolikogu esimees ja aseesimees

Esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Tartu linna ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.

Vaata lähemalt
_MG_7317Kalle Paalits (2).jpg

 

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikogu fraktsioonil on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjonis on ainult volikogu liikmed.

Vaata lähemalt
IMG_3328.jpg
linnavolikogu fraktsioonid

Fraktsiooni saavad moodustada vähemalt viis volikogu liiget. Fraktsioon registreeritakse volikogu istungil moodustajate kirjaliku avalduse alusel. Volikogu liige võib samal ajal olla ainult ühe fraktsiooni liige.

Vaata lähemalt
Raekoda_vkpeamine_paalits.jpg
Linnavolikogu eestseisus

Eestseisus on volikogu esimehele nõu andev organ, kuhu lisaks volikogu esimehele kuuluvad volikogu aseesimees ning fraktsioonide esimehed. Sõnaõigusega võivad eestseisuse koosolekul osaleda ka volikogu liikmed ja linnavalitsuse liikmed.

Vaata lähemalt

 

Last changed 21.02.2019