Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
For visually impaired
-2°

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.


Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja (komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees).

Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Tartu Linnavolikogu IX koosseisus tegutseb kümme komisjoni.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse ja linnaarengu küsimused.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: hariduse, laste- ja noorsootöö küsimused.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimede küsimused.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Linnavarakomisjon

Tegevusvaldkond: linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused.
Esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, turismi infrastruktuuri ja ettevõtluse küsimused.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtluse ja maksude küsimused.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Tamara Hristoforova (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Komisjoni tööplaan.pdf
Sekretär: Ülle Saar

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused.
Esimees Vladimir Šokman (Keskerakond), aseesimees Eva Loskit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

ajutine põhimääruskomisjon

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne on 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu.
Esimees Aadu Must (Keskerakond), aseesimees oli Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni tegevus peatatud 26. aprillil 2018.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon

Komisjon moodustati 15. aprillil 2018 ning selle ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides.
Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning komisjoni tegevus lõpetati 6. detsembril 2018.
 

Last changed 08.10.2019

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjon
15.00 - hariduskomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

13.30 - revisjonikomisjon
15.00 - kultuurikomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - linnavarakomisjon

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 

Koosolekute protokollid

 
Koosolekud 2019. aastal

15.-18. jaanuar 
12.-15. veebruar
12.-15. märts
2.-5. aprill (eestseisus 12. aprillil)
7.-10. mai
4.-7. juuni
18.-21. juuni
3.-6. september
1.-4. oktoober
29. oktoober - 1. november
26.-29. november
10.-13. detsember

Koosolekud 2020. aastal

14. -17. jaanuar
11.-14.  veebruar
10.-13.  märts
14.-17.  aprill
12.-15. mai
2.-5. juuni
16.-19. juuni
1.-4. september
29. september - 2. oktoober
27.-30. oktoober
24.-27. november
8.-11. detsember

Last changed 09.12.2019

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 26/25
Verni Loodmaa Reformierakond 26/25
Kristo Seli Reformierakond 26/21
Indrek Katušin Reformierakond 26/19
Rauno Kiisk Reformierakond 26/18
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 1/1
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/15
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 26/25
Marina Riisalu Keskerakond 26/24
Triin Lukk Keskerakond 26/23
Jaan Willem Sibul
(alates 07.11.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/23
Argo Annuk Erakond Isamaa 26/25
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 26/22
Tanel Tein
(algusest kuni 06.12.2018;
12.09.2019 kuni ...)
Valimisliit Tartu Eest 17/11

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 24/21
Laura Danilas Reformierakond 24/24
Andrus Punt Reformierakond 24/24
Jüri Sasi Reformierakond 24/23
Tamara Hristoforova Reformierakond 24/23
Triin Anette Kaasik
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 12/11
Toomas Jürgenstein
(alates 21.03.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/7
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 24/18
Inna Usmanova Keskerakond 24/24
Jelena Frunze Keskerakond 24/22
Tiiu Laan Erakond Isamaa 24/22
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5/2
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 24/22
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 5/5
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 24/24

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 25/23
Kristjan Tiirik Reformierakond 25/24
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 1/1
Krõõt Kiviste Reformierakond 25/17
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 25/7
Auli Solo
(alates 12.09.2019)
Reformierakond 3/3
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/22
Ants Johanson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/22
Nikolai Põdramägi Keskerakond 25/25
Viktoria Neborjakina Keskerakond 25/21
Merike Kaunissaare Erakond Isamaa 25/18
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 25/17
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 25/17
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 25/15
Teele Arak Valimisliit Tartu Eest 25/15

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 32/31
Toomas Kapp Reformierakond 32/32
Laura Danilas Reformierakond 32/31
Nikolai Männik Reformierakond 32/28
Martin Bek Reformierakond 32/13
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 17/16
Heiki Järveveer
(alates 10.10.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Asko Tamme
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Jelena Frunze Keskerakond 32/29
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 27/25
Peeter Laurson Erakond Isamaa 32/27
Jaan Willem Sibul
(alates 10.10.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3/3
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 32/31
Arvo Lehemets Valimisliit Tartu Heaks 32/28
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 32/30

 

Linnavarakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Harri Jallajas Reformierakond 19/19
Andrus Punt Reformierakond 19/19
Alipi Borin
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 1/1
Kristjan Tiirik Reformierakond 19/19
Alo Pettai Reformierakond 19/18
Helmer Jõgi Reformierakond 19/15
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/18
Arno Arukask Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/19
Rein Kokk Keskerakond 19/19
Olev Raju Keskerakond 19/16
Uno Pauts Erakond Isamaa 19/18
Mareh Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 19/19
Indrek Kalda
(alates 17.04.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5/3
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 3/3
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 19/13

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 24/24
Indrek Katušin Reformierakond 24/21
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 13/11
Tiia Teppan
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 1/1
Väino Kull Reformierakond 24/24
Margus Hanson Reformierakond 24/24
Aleks Desjatnikov
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11/11
Pille Rives
(alates 05.12.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Aadu Must Keskerakond 24/22
Galina Tubin Keskerakond 24/23
Argo Annuk
(alates 07.11.19)
Erakond Isamaa 1/1
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 24/21
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/11
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 24/21
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 24/20

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 13/11
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 19/19
Tamara Hristoforova Reformierakond 25/23
Andrus Punt Reformierakond 25/18
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/24
Anneli Kannus
(alates 16.04.2019)
Isamaa 6/4
Irina Panova Keskerakond 25/24
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 25/24
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 4/4

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 23/18
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 23/22
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 6/6
Harri Jallajas Reformierakond 23/21
Oleg Nesterenko Reformierakond 23/22
Jaanika Aasav Reformierakond 23/22
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/17
Gaabriel Tavits Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/13
Nadežda Aleksandrova Keskerakond 23/19
Vladimir Šokman Keskerakond 23/23
Aldo Kals Erakond Isamaa 23/21
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/23
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/14
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 23/16
Ave-Gail Kaskla Valimisliit Tartu Eest 23/20

 

Puidurafineerimistehase teemakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 2/2
Andrus Punt Reformierakond 2/1
Laura Danilas Reformierakond 2/1
Ene Ergma Reformierakond 2/1
Tamara Hristoforova Reformierakond 2/2
Gea Kangilaski
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 2/2
Peeter Laurson Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/2
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 2/0

 

Ajutine põhimääruskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Hannes Klaas Reformierakond 8/6
Veljo Ipits Reformierakond 8/4
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Ene Ergma Reformierakond 8/7
Lemmit Kaplinski
(alates 15.02.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Aadu Must Keskerakond 8/8
Jaak Nigul Erakond Isamaa 8/1
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8/6
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 8/7
Jüri Mölder Tartu linnasekretär 8/8
Anneli Apuhtin Linnakantselei õigusteenistuse juhataja 8/8
Ülle Saar Linnavolikogu kantselei juhataja 8/8

Last changed 06.12.2019