Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
20°
For visually impaired
20°

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.


Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja (komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees).

Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Tartu Linnavolikogu IX koosseisus tegutseb kümme komisjoni.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse ja linnaarengu küsimused.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: hariduse, laste- ja noorsootöö küsimused.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimede küsimused.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Linnavarakomisjon

Tegevusvaldkond: linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused.
Esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, turismi infrastruktuuri ja ettevõtluse küsimused.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtluse ja maksude küsimused.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Tamara Hristoforova (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Komisjoni tööplaan_2019.pdf
Sekretär: Ülle Saar

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused.
Esimees Vladimir Šokman (Keskerakond), aseesimees Eva Loskit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

ajutine põhimääruskomisjon

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne on 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu.
Esimees Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni tegevus peatatud 26. aprillil 2018.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon

Komisjon moodustati 15. aprillil 2018 ning selle ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides.
Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning komisjoni tegevus lõpetati 6. detsembril 2018.
 

Last changed 17.04.2019

Koosolekute ajad ja päevakorrad


Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjon
15.00 - hariduskomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

13.30 - revisjonikomisjon
15.00 - kultuurikomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - linnavarakomisjon

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 
Koosolekud 2019. aastal


15.-18. jaanuar 
12.-15. veebruar
12.-15. märts
2.-5. aprill (eestseisus 12. aprillil)
7.-10. mai
4.-7. juuni
18.-21. juuni
3.-6. september
1.-4. oktoober
29. oktoober - 1. november
26.-29. november
10.-13. detsember


Koosolekute protokollid

Last changed 17.06.2019

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 22/21
Verni Loodmaa Reformierakond 22/21
Kristo Seli Reformierakond 22/17
Indrek Katušin Reformierakond 22/16
Rauno Kiisk Reformierakond 22/14
Ragnar Kekkonen Reformierakond 22/11
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 22/12
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 22/21
Marina Riisalu Keskerakond 22/20
Triin Lukk Keskerakond 22/19
Indrek Hirv
(26.04.2018 - 06.12.2018;
21.03.2019 - ...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 10/9
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 22/20
Argo Annuk Erakond Isamaa 22/21
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 22/20
Vahur Kalmre
(alates 06.12.2018)
Valimisliit Tartu Eest 8/8

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 21/18
Laura Danilas Reformierakond 21/21
Andrus Punt Reformierakond 21/21
Jüri Sasi Reformierakond 21/20
Tamara Hristoforova Reformierakond 21/20
Triin Anette Kaasik
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 9/9
Toomas Jürgenstein
(alates 21.03.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4/4
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/15
Inna Usmanova Keskerakond 21/21
Jelena Frunze Keskerakond 21/19
Tiiu Laan Erakond Isamaa 21/19
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21/19
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 21/21

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 21/19
Kristjan Tiirik Reformierakond 21/20
Ragnar Kekkonen Reformierakond 21/13
Krõõt Kiviste Reformierakond 21/14
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 21/6
Martin Parmas Reformierakond 21/7
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/19
Ants Johanson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/20
Nikolai Põdramägi Keskerakond 21/21
Viktoria Neborjakina Keskerakond 21/17
Merike Kaunissaare Erakond Isamaa 21/14
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21/14
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21/14
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 21/14
Teele Arak Valimisliit Tartu Eest 21/13

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 27/26
Toomas Kapp Reformierakond 27/27
Laura Danilas Reformierakond 27/26
Nikolai Männik Reformierakond 27/24
Martin Bek Reformierakond 27/10
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 12/11
Tõnu Ints Sotsiaaldemokraatlik Erakond 27/15
Asko Tamme
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/13
Jelena Frunze Keskerakond 27/25
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 22/20
Peeter Laurson Erakond Isamaa 27/23
Indrek Hirv
(alates 17.04.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3/3
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 27/26
Arvo Lehemets Valimisliit Tartu Heaks 27/23
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 27/25

 

Linnavarakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Harri Jallajas Reformierakond 16/16
Andrus Punt Reformierakond 16/16
Ragnar Kekkonen
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 7/2
Kristjan Tiirik Reformierakond 16/16
Alo Pettai Reformierakond 16/16
Helmer Jõgi Reformierakond 16/13
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Arno Arukask Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Rein Kokk Keskerakond 16/16
Olev Raju Keskerakond 16/15
Uno Pauts Erakond Isamaa 16/15
Mareh Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16/16
Indrek Kalda
(alates 17.04.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 0/0
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 16/11

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 20/20
Indrek Katušin Reformierakond 20/17
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 9/8
Triin Anette Kaasik Reformierakond 20/16
Väino Kull Reformierakond 20/20
Margus Hanson Reformierakond 20/20
Aleks Desjatnikov
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/7
Tiina Merkuljeva
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/6
Aadu Must Keskerakond 20/19
Galina Tubin Keskerakond 20/19
Tarvo Siilaberg
(alates 24.01.19)
Erakond Isamaa 6/3
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 20/17
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/9
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 20/18
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 20/17

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 9/7
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 15/15
Tamara Hristoforova Reformierakond 21/19
Andrus Punt Reformierakond 21/15
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/21
Anneli Kannus
(alates 16.04.2019)
Isamaa 2/1
Irina Panova Keskerakond 21/20
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21/20
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 0/0

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 19/15
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 19/18
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 2/2
Harri Jallajas Reformierakond 19/17
Oleg Nesterenko Reformierakond 19/18
Jaanika Aasav Reformierakond 19/18
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/15
Gaabriel Tavits Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/12
Nadežda Aleksandrova Keskerakond 19/16
Vladimir Šokman Keskerakond 19/19
Aldo Kals Erakond Isamaa 19/18
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 19/19
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/11
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 19/15
Ave-Gail Kaskla Valimisliit Tartu Eest 19/16

 

Puidurafineerimistehase teemakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 2/2
Andrus Punt Reformierakond 2/1
Laura Danilas Reformierakond 2/1
Ene Ergma Reformierakond 2/1
Tamara Hristoforova Reformierakond 2/2
Gea Kangilaski
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 2/2
Peeter Laurson Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/2
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 2/0

 

Ajutine põhimääruskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Hannes Klaas Reformierakond 8/6
Veljo Ipits Reformierakond 8/4
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Ene Ergma Reformierakond 8/7
Lemmit Kaplinski
(alates 15.02.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Aadu Must Keskerakond 8/8
Jaak Nigul Erakond Isamaa 8/1
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8/6
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 8/7
Jüri Mölder Tartu linnasekretär 8/8
Anneli Apuhtin Linnakantselei õigusteenistuse juhataja 8/8
Ülle Saar Linnavolikogu kantselei juhataja 8/8

Last changed 27.06.2019