Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Kubja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

8 January / Tartu Linnavalitsus lõpetas 30.12.2019. a korraldusega nr 1452 detailplaneeringu menetluse huvitatud isiku soovil ja tunnistas kehtetuks Tähtvere Vallavalitsuse 30.06.2015. a korralduse nr 2-1/153 "Kubja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähtetingimuste kinnitamine".

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-19-009

Last changed 08.01.2020