Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Võru tn 152 krundi detailplaneeringu algatamine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

9 January / Tartu Linnavalitsus algatas Võru tn 152 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega ca  1500 m² asub Karlova linnaosas.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi kaupluse ja väikese pagaritöökoja rajamiseks.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-19-020

Last changed 09.01.2020