Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Tartu soovib enim kannatada saanud ettevõtetele ja ühingutele täiendavaid riiklikke toetusmeetmeid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Hoian vahet silt Foto: Lilian Lukka

15 December / Tartu Linnavalitsus tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja toetusmeetmed kriisist enim kannatada saanud ettevõtetele, sh majutuse, toitlustuse, reisisektori, meelelahutuse ja veonduse ettevõtetele, ning haridus-, kultuuri-, spordi ja noorsootöö valdkonna ühingutele.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on koroonaviiruse levik ja riigi poolt kehtestatud meetmed ning piirangud avaldanud suurt negatiivset majanduslikku mõju. “Suheldes ettevõtete ja kolmanda sektori ühingutega, ilmneb, et osad neist on oma käibe juba sajaprotsendiliselt kaotanud,” ütles Klaas.

Klaasi sõnul on kriis pannud raskesse olukorda eelkõige toitlustuse, majutuse, reisisektori, meelelahutuse ja veonduse. “Suveperiood tõi küll teatavat leevendust, aga perspektiiv ellu jääda on väike,” lisas Klaas. “Tartu toitlustusettevõtete käive on näiteks aasta jooksul langenud 60-70%. Ettevõtjad on täna äärmiselt pessimistlikud ning leiavad, et piirangute jätkudes tuleb asuda töötajaid lauskoondama ja osad ettevõtted peavad oma tegevuse lõpetama,” sõnas Urmas Klaas valitsusele saadetud kirjas.

Pöördumises rõhutatakse, et viiruskriis on väga oluliselt mõjutanud ka haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna ühingute tegevust. Ühingute kulud on hajutamise nõudeid ning täituvuse ja rühmapiiranguid arvestades erakordselt suured, aga ühingute tulud seevastu on oluliselt vähenenud.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on oluline tähele panna, et perede majandusliku olukorra halvenedes on just huviharidus ja huvitegevus see, millest pered esmajoones loobuvad.

Tuge vajavad ka need ühingud, kelle peamiseks tegevuseks on avalike ürituste korraldamine. “Käesolev aasta on olnud erakordselt keeruline, kuna suurem osa üritusi tuli viiruse leviku tõkestamiseks ära jätta. Lihtsam ei tõota tulla ka järgmise aasta algus,” sõnas Klaas.

Tartu Linnavalitsus teeb pöördumises Vabariigi Valitsusele ettepaneku esimesel võimalusel välja töötada riigipoolsed toetusmeetmed viiruskriisist enim kannatada saanud ettevõtetele ning haridus-, kultuuri- spordi ja noorsootöö valdkonna ühingutele. Seejuures leiab linnavalitsus, et oluline on luua võimalus toetuse arvelt palgakulude ja ruumide üürikulude katmiseks.

Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Last changed 15.12.2020