Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

News

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

22 December /

Muuseumi teele rajatakse päikeseelektrijaam

Linnavalitsus muutis Jalgpalliklubiga Welco sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingut Muuseumi tee 3  kinnistule lubades seal lisaks avalikule parklale rajada ka päikeseelektrijaama.
Vastavalt 2019. aasta septembris sõlmitud  hoonestusõiguse lepingule oli hoonestajal kohustus rajada Muuseumi tee 3 kinnistule avalik parkla. Jalgpalliklubi Welco esitas linnale taotluse muuta hoonestusõiguse tingimusi lubades kinnistule rajada päikeseelektrijaama ning anda jaama rajajale õigus päikesejaama aluse maa kasutamiseks 12 aastaks. Päikeseelektrijaam on kavandatud Muuseumi tee 3 kinnistul 1369 m2 suurusele alale. Kuna klubil endal puuduvad rahalised vahendid päikeseelektrijaama rajamiseks, on kokkulepe sõlmitud Solar Wheel OÜga.
Keskkonnasäästlik mõtteviis on Jalgpalliklubil Welco olnud Muuseumi teele rajatava staadionikompleksi ehitusel läbivaks ideeks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Raudteejaama ja bussijaama vahelist liini hakkab teenindama GoBus

Tartu raudteejaama ja bussijaama vahelise liiniveo hankel oli edukas AS GoBus. Riigihange viidi läbi 2021. aastal liiniveo korraldamiseks raudteejaama ja bussijaama vahel.
Tähtaegselt esitas pakkumuse AS GoBus, pakkudes ühe liinikilomeetri maksumuseks 4,56 eurot. Liiniveo orienteeruv maht ühes kuus on 2600 kilomeetrit.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus eraldas reservfondist:
21 060 eurot linnakantseleile linnavalitsuse koosolekuruumide ja tööruumide tehniliste lahenduste uuendamiseks, et tagada toimivad lahendused virtuaalkoosolekute pidamiseks;
88 200 eurot Tartu Hooldekodule täiendavateks kuludeks seoses COVID-19 levikuga hooldekodus;
4 478 eurot toetust Tartu Toidupangale (MTÜ Iseseisev Elu). Toetust antakse ära jääva aastavahetuse ilutulestiku maksumuse suuruses summas.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Last changed 22.12.2020