Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-9°
For visually impaired
-9°

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus

Tartu aitab kohandada erivajadustega inimeste eluruume 

Tartu vapp.png      ESF.jpg

Tartu Linnavalitsus osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele Tartu linnas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Projekti tulemusel on Tartu linnas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning loob eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul.

Toetatavateks tegevusteks on puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
 • hügieenitoimingute parandamine;
 • köögitoimingute parandamine.

I voor

Projekti nimetus:     „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Tartu linnas“
Projekti number:      2014-2020.2.05.18-0088
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I voor kestis Tartu linnas 01.09.2018-31.01.2020.
Projekti maksumus oli 247 428,08 eurot, millest ERF toetus oli 210 313,87 eurot.
Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 50 inimese eluruumid.

Kohanduste arv liikide kaupa:
 

44         tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus          
1           korteri välisukseava kohandus                                                                                          
2           hoone välisukseava kohandus                                                                                           
1           platvormtõstuki paigaldamine (seade koos paigaldusega)                                                  
2           vaheplatvormita kaldtee rajamine                                                                                      
1           käsipuud                                                                                                                           
2           ukse automaatika paigaldus                                                                                              
1           WC-ruumi kohandus                                                                                                          
2          WC-poti vahetus                                                                                                                
1          laetõstuki paigaldamine                                                                                                    
1           vaheplatvormiga kaldtee rajamine                                                                                     
1           tuulekoja laiendamine                                                                                                       
1           duššikabiin koos paigaldusega                                                                                          

Valminud kohandused Tartu linnas seisuga jaanuar 2020

II voor

Projekti nimetus:  „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Tartu linnas II“
Projekti number:  2014-2020.2.05.19-0207
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II voor kestab Tartu linnas 01.11.2019 - 31.10.2021.
Projekti raames kohandatakse erivajadustele vastavaks 156 inimese eluruumid.
Projekti maksumus on 796 944 eurot, millest ERF toetus 677 402,40 eurot.

 Valminud kohandused Tartu linnas seisuga oktoober 2020

III voor

Tartu linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus", mille raames kohandatakse kuni 24 erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. 
III  vooru taotluste esitamise tähtaeg oli 16.03.2020 (NB ! taotluste vastuvõtt on lõppenud). 

Projekti eelarve 219 337 eurot, millest ERF toetus 186 436 eurot.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist:
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.

III vooru taotlusi koos lisadokumentidega oli võimalik esitada perioodil 03.02.2020–16.03.2020.

Taotlust eluruumide kohandamiseks sai esitada kuni 16.03.2020 Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale.
Need tuleb saata meiliaadressil sto@tartu.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressil Raekoja plats 3, Tartu, märgusõnaga “Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus”.  Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuste  spetsialistid.

Enne taotluse esitamist palutakse lugeda läbi infokiri

Taotluse blanketid

Menetluse käik

 • Sotsiaal- ja tervishoiuosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele.
 • Sotsiaal- ja tervishoiuosakond esitab Tartu linna  koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 31.08.2020.
 • Taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele:
  Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

Lisainformatsioon

Maret Einla 
eluruumi kohandamise projektijuht
tel 736 1024; 517 3358
e-post Maret.Einla@tartu.ee
Küüni 3, IV korrus, ruum 418

Maarika Kurrikoff
hoolekande teenistuse juhataja
tel 736 1305

Õigusaktid

Kasulikku lugemist

Last changed 07.12.2020