Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Lina kvartali arhitektuurikonkurss

Lina kvartali arhitektuurikonkurss

Ideevõistluse eesmärk oli saada Tartus, Aleksandri 32 / Lina 4, 6, 7, 8, 9 ja 11 kinnistul asuvale krundile rajatavale hoonekompleksile parim kaasaegne kõrgetasemeline, miljööväärtuslikku piirkonda sobiv arhitektuurne ja funktsionaalne lahendus. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt kuuluvad kompleksi koosseisu ka lasteaia- ja alajaamahoone, ent nende lahendamist antud võistlusega ei oodatud.

Kui detailplaneering nägi ette, et võistlusega tuleb leida lahendus ainult osadele kompleksi hoonetele, siis võistlustingimustes oli tingimus laiendatud kõigile kinnistu eluhoonetele. Välisviimistlusmaterjalidena oli ette nähtud miljöösse sobivate materjalide nagu krohvi, puidu, kvaliteetse betoonpinna, punase tellise ja klaasi kasutamine.

Lisaks hoonestusele oli ülesandeks lahendada ka välisruum, et siduda kompleks tervikuna toimivaks üksuseks. Ette oli nähtud ajaloolise kompleksi ees- ja tagaaia põhimõtte säilitamine, mille juures tuli lähtuda G. Kuphaldti algsest aiakujunduse eskiisist. Kompleksile loodav sisetänav oli ette nähtud kergliiklejasõbralikuks mugavaks tänavaruumiks, mis rahustab sõidukite liikumist ja aktiveerib kogu välisruumi. Parkimisalad tuli lahendada võimalikult liigendatult.

Lina kvartali arhitektuurivõistlus oli üheetapiline ja kolme kutsutud osalejaga. Konkursitööde esitamise tähtajaks oli 2. oktoober 2017. Võidutöö valiti anonüümsete, märgusõnadega võistlustööde hulgast; II ja III koha preemiaid eraldi ei määratud.

Võidutöö puhul hindas žürii töö elegantsi planeeringus nõutud ajalooliste hoonemahtude säilitamisel. Kavand nägi ette, et võimaluse korral säilitatakse ajaloolisi hooneid nii palju kui võimalik. Juhul kui hooned on suuremal määral amortiseerunud, asendataks taastamiskõlbmatud osad ajalooliste jooniste või mõõdistuste alusel uues materjalis (betoonis), kasutades kaasaegseid norme ja metoodikaid. Uushoonestus oli lahendatud õhuliselt ning sellega oli tekitatud ajalooliste kompaktsete ning uute kõrgete ja kergete hoonete vahel hea visuaalne tasakaal. Töö edasiarendamiseks tegi žürii ettepaneku kaaluda osaliselt betooni kasutamise vähendamist, et üldmuljes domineeriks siiski piirkonnale omane puit. Eelkõige tuleks eelistada hoonestuse kõige väärtuslikumate osade, sh kehandi säilitamist või taastamist algsel kujul.

Võistluse žürii: Kaimo Sepp (OÜ Aurette, žürii esimees), Tõnis Arjus (linnaarhitekt), Edgar Kaare (maastikuarhitekt, Karlova Selts), Kaido Kepp (arhitekt), Martti Preem (arhitekt).

Töid premeeriti järgmiselt: konkursi preemiafond €9000.- oli konkursitingimustega ette nähtud võrdselt (a €3000.-) jagada iga kutsutud ja nõuetekohase võistlustöö tähtaegselt esitanud osaleja vahel

Link 1: võistlustingimused ja ülesanne

Link 2: lõpp-protokoll

Võidutöö "Aja jälg kivist"
Võidutöö "Aja jälg kivist"

Arhitektuurikonkurssi tulemused

Võidutöö

„AJA JÄLG KIVIST“.

Võidutöö autoriks on arhitektuuribüroo Eek & Mutso OÜ.

 

Link 3 ja 4: planšetid/seletuskiri

Lina kvartal

26.04.2018

Last changed 07.12.2020