Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Valve-Liivi Kingisepp

Tartu Tähe kavaler

Valve-Liivi Kingisepp

Valve-Liivi Kingisepp on keeleteadlane ning Tartu Ülikooli emeriitdotsent.  Ta on pühendanud kogu oma elu eesti keele hoidmisele ja arendamisele.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ja kaitses seal ka 1981. aastal kandidaadiväitekirja Otto Wilhelm Masingu sõnavara teemal. Kogu Kingisepa teadustöö on keskendunud eesti vana kirjakeele sõnavara uurimisele. Ta on koostanud O. W. Masingu ajalehe „Maarahwa Näddala-Lehhe“ sõnastiku ning hiljem uurinud muuhulgas ka seda, kuidas õ-täht eesti keelde tuli. 

Aastate jooksul on Kingisepp pidanud ülikoolis erinevaid loengukursusi eesti kirjakeele ajaloost ja sõnavarast, murretest, õigekeelsusest ja leksikograafiast. Valve-Liivi Kingisepa ja Tõnu Seilenthali eestvedamisel said 1980. aastatel alguse keeleringid, mille raames toimusid tudengite hulgas väga populaarsed kevad- ja sügiskoolid, üliõpilaste teaduskonverentsid ja paljud muud teadust populariseerivad üritused.  Teadusloolasena on ta käsitlenud eesti keele uurimise ja õpetamise suurkujude tegevust ning koostanud kogumiku „200 aastat eesti keele ülikooliõpet“ (2003).

2013. aastal sai ta riikliku tunnustuse elutöö eest vaimuvallas. Samal aastal pälvis ta Wiedemanni keeleauhinna õppejõutöö ja eesti keele uurimise korraldustöö eest ning kauaaegse pühendumise eest eesti vana kirjakeele uurimisele. Valve-Liivi Kingisepp on Eesti Keeletoimetajate Liidu auliige.

Video Valve-Liivi Kingisepast

Õigusakti väljaandja
Tartu Linnavolikogu
Kuupäev
Valve-Liivi Kingisepp
Valve-Liivi Kingisepp