Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aianduse, Piima ja Kopli tänava rekonstrueerimine

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Aianduse, Piima ja Kopli tänava rekonstrueerimine

Linnavalitsus kavandab 2019. aastal Aianduse, Piima ja Kopli tänava rekonstrueerimist.

Tööde eesmärk on uute katendite rajamine, teekoridoride rekonstrueerimine, sademeveekanalisatsiooni uuendamine ning tänavavalgustuse ja elektrivõrgu rekonstrueerimine.

Aianduse tänavale ehitatakse 5,5 m laiune sõidutee ja 3 m laiune kergliiklustee. Tänavale rajatakse kaks künnist koos ülekäiguradadega.

Piima tänava sõidutee ehitatakse laiusega 5,6 m. Koolidepoolsesse serva rajatakse olemasoleva haljasala arvelt juurde 35 uut parkimiskohta sõiduautodele ja 2 autobussidele. Parkimistaskute serva rajatakse 3 m laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee, mis jääb enamasti oma endisesse asupaika, kuid saab uue katendi. Kergliiklustee sõidutee poolsesse serva ehitatakse 0,9 m laiune betoonkividest kattega riba, mis eraldab kergliiklusteed ja parkimistaskuid. Piima tänavale rajatakse kolm künnist ilma ülekäiguradadeta.

Kopli tänav ehitatakse Võru ja Heki tänava lõigus 6 m laiusena ja sealt edasi kuni Ülenurme tänavani 5,5 m laiusena. Olemasolevaga võrreldes muudetakse mõnevõrra Kopli tänava (Heki tn – Ülenurme tn lõigus) koridori, et oleks võimalik paarisarvuliste numbritega kinnistute serva rajada
kõnnitee. Kopli tänava ja Piima tänava ristmik, samuti ka Kopli ja Heki tänava ristmik on planeeritud ehitada nn tõstetud ristmikena. Korrastatakse jalg- ja jalgrattateed.

Rekonstrueerimise ajal on vältimatu tänava ajutine sulgemine. Täpsemad ehitusperioodid selguvad pärast töövõtjaga läbirääkimisi varakevadel.

Skeemid

Viimati muudetud 07.12.2020