Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
19°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: ehitus
Teema: kuurid ja plekkgaraazid

KÜ juhatus soovib ehitusregistrisse lasta kanda hoovis olevad kuurid ja nõuka- aegsed plekkgaraazid. Kõik korteriomanikud pole sellega nõus, et plekkgaraazid kantakse registrisse, vaid soovivad, et need üldse likvideeritakse. Kas tõesti on nii, et juhatuse liige saab ilma kõigi korteriomanike nõusolekuta sellised garaazid kanda ehitusregistrisse ja siis enam ei saagi neid likvideerida?

Esitaja: A. E.
Esitatud: 16.02.2019

Vastus

Tere!

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele (jõustunud 01.07.2015. a) § 26 lg 1 ja 2 tuleb ehitisregistri andmed korrastada 01.01.2020. a kuupäevaks ning andmete korrastamise käigus kantakse sinna seni kandmata hooned.

Enne 1995. a ehitatud hoonete ehitisregistrisse kandmiseks piisab ühe omaniku poolt „andmete esitamise teatise“ (blanketid: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) täitmisest ning sinna juurde ehitusaasta kohta tõendusmaterjali esitamisest (veneaegne alusplaan, katastrikaart vms, mis on koostatud enne 1995. a). Kohalikul omavalitsusel on võimalus ehitised ka ise ehitisregistrisse kanda ilma selleks omanike arvamust küsimata, kuna tegemist on sisuliselt vaid korrastustoiminguga. Kahjuks tihti puudub omavalitsusel piisav info hoonete suuruste ja materjalide kohta, mistõttu on igati tervitatav KÜ juhatuse poolne pöördumine ning ehitise tehniliste näitajate esitamine meile, et ehitisregistrisse saaks ehitiste kohta võimalikult sisukad andmed.

Garaažide likvideerimiseks sõltuvalt piirkonnast (miljööaladel erinõuded) ja suurusest, tuleb esitada vastav ehitusloa taotlus või ehitusteatis koos lammutusprojektiga. Palume vajadusel pöörduda konkreetse küsimusega arhitektuuri ja ehituse osakonna lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialisti poole.

Infoks: alla 20 m² ehitisealuse pinnaga abihooneid/varjualuseid ehitisregistrisse kandma ei pea (aga võib).

Lugupidamisega

Vastaja: Merlin Palu
arhitektuuri ja ehituse osakond
lubade- ja registriteenistus
juhataja
merlin.palu@raad.tartu.ee
Vastatud: 19.02.2019