Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsimus

Küsimus

Valdkond: keskkond
Teema: Elektrisae müra elamupiirkonnas

Elamupiirkonnas (Kesk tänava alguses) töötatakse maja hoovis elektrisaega hommikul 9st kuni õhtul 9ni. Töötamine suvistes välitingimustes on tervitatav, kuid sae terav kiun on oma 100-meetrises raadiuses naabermajadesse kostnud nädalaid ja kuid. Kas see on normipärane tegevus?

Esitaja: E. P.
Esitatud: 29.08.2019

Vastus

Tere!

Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel on ehitustegevusega seotud müra piirtasemed normeeritud vaid õhtusel ja öisel ajal (ajavahemikul 21-7). Päevasel ajal (7-21) ehitustöödest tulenevale mürale normtasemeid kehtestatud ei ole.
Korrakaitseseaduse alusel on mujal kui avalikus kohas kella 22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00-st kuni 7-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra.

Asjaõigusseadus näeb aga ette, et kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata müra ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.

Seega tuleb mõistlikus ulatuses taluda inimeste elutegevuse ja ehitamisega kaasnevat müra või muid häiringuid. Ehitaja aga peab omalt poolt hoolitsema, et häirimine oleks võimalikult väike. Kui elektrisaag tekitab müra, sest eraisiku kinnistul ehitatakse, tehakse remonti või saetakse küttepuid ja seda tehakse päevasel ajal, siis ei ole see kuidagi pahatahtlik ning parim viis müra vähendada on naabriga sellest rääkida.

Lugupidamisega

Vastaja: Maarja Aedviir
linnamajanduse osakond
keskkonnateenistus
keskkonnaspetsialist
maarja.aedviir@raad.tartu.ee
Vastatud: 29.08.2019