Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
17°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: linnapuhastus
Teema: Lehepuhurid ja Rüütli tänav

Lp Tartu Linnvalitsus!

Kas Tartus saaks lehepuhurite kasutamise keelustada kohaliku omavalitsuse määrusega?
Eelmisel puhurite kasutamise hooajal oli Tartu LV veebilehel seisukoht (arvatavasti heakorrateenistuse töötaja postitatud), et lehepuhureid saaks keelata üksnes riiklikult, seega ilmselt kas seadusemuudatuse või ministri määrusega, ning et koos lehepuhuritega tuleks keelustada nt mootorsaed. Viimane väide mootorsaagide kohta ilmselt paika ei pea, sest mürareostust saab kindlasti reguleerida üksikute müraallika liikide kaupa. Kas aga Tartu LV on uurinud võimalusi keelustada lehepuhurite kasutamine KOV määrusega? Sest kohaliku elu küsimusi saab kohalik omavalitsus ise reguleerida.

Lisaks ilmselgele kuulmiskahjule põhjustab müra ka unehäireid, kõrget vererõhku, südamehaigust ja dementsust, tõstab stressihormoone ning on seotud mälu- ja süvenemisprobleemidega (allikas: The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/lifestyle/home/we-know-you-love-your-leaf-blower-but-its-ruining-the-neighborhood/2016/10/31/0563e4a4-9b99-11e6-b3c9-f662adaa0048_story.html?noredirect=on).Hiljuti võis meediast näha, et Tartu LV algul soovis baaride topsiringluse ära keelata ja siis loobus sellest. Tundub, et avalikus kohas alkoholitarbimist ja joobes viibimist topside materjal ei mõjuta, seega võib keelamisest loobumist pidada heaks otsuseks. Rüütli tänava ja kesklinna teemadega on silma jäänud aga üks teine küsimus. Näiteks Rüütli tänava kaugemas, Treffneri gümnaasiumi poolses osas on jalakäijatele mõeldud tänaval mootorsõidukitega liiklemise piiramiseks kunagi paigaldatud linnupea- vm kujulised teetõkendid. Need on keegi aga teeäärtesse või keskele kokku lükanud. Sama tendentsi on näha ka Rüütli tänava keskpaigas ja Raeplatsi-poolses otsas, samuti Kvartali kaubakeskuse esise platsi servas.
Seega kui Tartu LV huvitub kesklinnas korra hoidmisest (nagu topsiringlusega tegelemisest järeldub) siis Rüütli tänava elanikele ja jalakäijatele võib öistest lärmajatest isegi häirivam olla see, kui sõiduautod, väikekaubikud ja isegi suured kaubikud sõidavad, peatuvad ja pargivad massiliselt Rüütli tänaval ilma, et Rüütli tänav päevasel ajal hetkekski sõidukitevaba oleks.
Kas Tartu LV on selle olukorraga kursis, st kas jalakäijate tänaval mootorsõidukitele pideva liiklemise ja parkimise võimaldamine on teadlik valik?


Lugupidamisega

Esitaja: T. G.
Esitatud: 04.10.2019

Vastus

Tere!

Lehepuhuri töö käigus tekkiv müra loetakse olmemüraks, mida müra-alane seadusandlus otseselt ei ole normeerinud.

Tallinna linn on tellinud õigusliku analüüsi lehepuhurite kasutamise piiramise küsimuses. Kuigi nimetatud analüüsi on koostanud tunnustatud isikud, on tegemist siiski üksnes teoreetilise võimalusega ning nimetatud piirangute rakendamine on ebarealistlik. Nimetatud õiguslikust analüüsist ilmneb, et piirangute jõustamine nii ettekirjutuse kui väärteokaristuse kontekstis on ka analüüsi koostajate hinnangul problemaatiline, mis seab meetme tõhususe kahtluse alla ning paneb omavalitsuse rumalasse positsiooni, kuna piirangu või keelu rikkujaid ei ole võimalik vastutusele võtta. Sama küsitav on keelamise või piiramise proportsionaalsus olukorraks, kus lehepuhurite müüki ei ole üleriigiliselt keelatud. Müratekitavaid tööriistu on lisaks lehepuhuritele rohkesti, neist ühe keelamine ei ole kohaliku omavalitsuse poolt õiguspärane ning sunniks omavalitsust reguleerima ka ülejäänud müratekitavate masinate kasutamist.

Linn tellib heakorratöid riigihanke korras, riigihangete alusdokumentides on võimalik sätestada töövahendid, mida heakorratööde kasutamisel kasutada. Standardeid töötajate kvalifikatsiooni kohta kohalik omavalitsus ei kehtesta, samuti ei ole linnale jõukohane kontrollida heakorratöötajate väljaõpet, eeldame, et töövõtjad suudavad vajaliku kvalifikatsiooni ise tagada.

Linnatänavate nõutava puhtuse ja ohutuse tase määratakse riigihanke alusdokumentides, olemasolul lähtutakse riiklikest normatiividest. Linnaelanike ootused tänavate ja parkide heakorra osas on aasta-aastalt suurenenud ning linnavalitsus on püüdnud hangetes ootustega rahaliste võimaluste piires kaasa minna, seetõttu ei ole tänases olukorras enam reaalne madalamate standardite rakendamine.

Võimaliku lahendusena lehepuhuritest tuleneva müra vähendamiseks püüab linn minimeerida enda hangetes lehepuhurite kasutamist, seades piiranguid nende kasutamise aegadele ja töödele, milleks neid kasutatakse. Päriselt lehepuhureid välistada ei ole mõistlik. Samas usume, et linna võimuses on kutsuda kaaslinlasi üles arvestama heakorratööde tegemisel naabritega ning võimalusel vältima mürarikkaid tööriistu.

Vaatame üle ja korrigeerime kesk- ja vanalinnas olevad betoontõkised.

Lugupidamisega

Vastaja: Maarja Aedviir
linnamajanduse osakond
keskkonnaspetsialist
Maarja.Aedviir@raad.tartu.ee
Vastatud: 07.10.2019