Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • arhitektuuri- ja linnakujunduslike konkursside korraldamine;
  • osalemine planeeringute algatamisel, lähteülesannete koostamisel ja planeeringute menetlemisel;
  • hoonestuskavade koostamine ja nende koostamise korraldamine;
  • ehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
  • ehitusprojektide õigusaktidele, ehitusnormidele ja nõuetele ning projekteerimistingimustele ja detailplaneeringute vastavuse kontrollimine;
  • ehitusprojektide kooskõlastamine ja vajadusel arhitektuurse ekspertiisi tellimise korraldamine;
  • linnakujundusliku tegevuse suunamine ja järelevalve teostamine;
  • reklaami paigalduslubade andmine linnavalitsuse korralduse alusel ja reklaamide andmekogu pidamine.

Viimati muudetud 02.01.2017

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

Kristin Kägu - linnakujunduse vanemspetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas; reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine

736 1243

-

Küüni 5 IV k ruum 424

E 15-18, K 8-10

Ivo-Sven Riet - arhitekt-spetsialist

Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,

736 1219

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Anna-Liisa Unt - linnakujunduse spetsialist

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1239

-

Küüni 5 IV k ruum 424

E 15-18, K 8-10

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1325

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1245

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18; K 8-10