Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Asjaajamisteenistus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Linnavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse koordineerimine ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste asjaajamisega tegelevate töötajate nõustamine.
  • Linnakantselei asjaajamise operatiivne korraldamine ja dokumentide tähtaegse täitmise tagamise korraldamine.
  • Linnavalitsusele ja linnakantseleile saabuvate avalduste, märgukirjade, teabenõuete ning erinevate postisaadetiste vastuvõtmine ja registreerimine ning dokumendiregistri pidamine.
  • Linnavalitsuse istungite ja nõupidamiste protokollimine ning linnavalitsuse õigusaktide vormistamine, teatavaks tegemine, avalikustamine ning määruste Riigi Teatajale avalikustamiseks esitamine.
  • Linnavalitsuse liikmete ja linnasekretäri ning nende külaliste tehniline teenindamine ja tööks vajalike tingimuste loomine.
  • Linnavalitsusele kui arhiivimoodustajale pandud kohustuste täitmine (s.h arhiivipäringute täitmine) ja linnavalitsuse ning hallatavate asutuste dokumentide arhiveerimise koordineerimine ja sellega tegelevate töötajate nõustamine.
  • Raekojas asuvate ruumide ja vahendite jaotamine ning arvestuse pidamine.
  • Linnakantselei vara soetamine ja arvestuse pidamine.
 

 

Viimati muudetud 02.01.2017

Asjaajamisteenistus

Reet Saks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste dokumendihalduse koordineerimine ja nõustamine.

736 1205

511 0127

Raekoda III k ruum 20

-

Sandra Õnne - dokumendihalduse peaspetsialist

GoPro kasutajate tugiteenuste koordineerimine ja planeerimine, sh kasutajate nõustamine ja GoPro konfigureeritavate menetlusmehhanismide (mallid, standardtekstid jne) haldamine. Linnavolikogu ja linnavalitsuse määruste edastamine Riigi Teatajas avaldamiseks.

736 1204

5380 8311

Raekoda III k ruum 20

-

Carmen Oja - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1222

5307 0718

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Geisy Meiner - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine.

736 1111

5386 8717

Raekoda II k vastuvõturuum

-