Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°
21°

Asjaajamisteenistus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Linnavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse koordineerimine ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste asjaajamisega tegelevate töötajate nõustamine.
  • Linnakantselei asjaajamise operatiivne korraldamine ja dokumentide tähtaegse täitmise tagamise korraldamine.
  • Linnavalitsusele ja linnakantseleile saabuvate avalduste, märgukirjade, teabenõuete ning erinevate postisaadetiste vastuvõtmine ja registreerimine ning dokumendiregistri pidamine.
  • Linnavalitsuse istungite ja nõupidamiste protokollimine ning linnavalitsuse õigusaktide vormistamine, teatavaks tegemine, avalikustamine ning määruste Riigi Teatajale avalikustamiseks esitamine.
  • Linnavalitsuse liikmete ja linnasekretäri ning nende külaliste tehniline teenindamine ja tööks vajalike tingimuste loomine.
  • Linnavalitsusele kui arhiivimoodustajale pandud kohustuste täitmine (s.h arhiivipäringute täitmine) ja linnavalitsuse ning hallatavate asutuste dokumentide arhiveerimise koordineerimine ja sellega tegelevate töötajate nõustamine.
  • Raekojas asuvate ruumide ja vahendite jaotamine ning arvestuse pidamine.
  • Linnakantselei vara soetamine ja arvestuse pidamine.
 

 

Viimati muudetud 07.12.2020

Asjaajamisteenistus

Reet Saks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste dokumendihalduse koordineerimine ja nõustamine.

736 1205

511 0127

Raekoda III k ruum 20

-

Carmen Oja - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1222

5307 0718

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Kareli Kilter - spetsialist

Osakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine. Osakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega.

736 1111

5770 3687

Raekoda, II korrus vastuvõturuum

-