Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°
12°

COVID-19 kriisiolukorra info ettevõtjatele

Tartu Linnavalitsus on koondanud siia lehele olulisema info COVID-19 kriisiolukorra meetmetest.

Ajakohane info kriisiolukorras ettevõtjatele KRIIS.EE lehel, s.h korraldused ja seletuskirjad

Mai teises pooles avanes 44 miljoni euro suurune kriisipakett COVID-19 mõjude leevendamiseks kriisis enim kannatanud ja piirangutest mõjutatud ettevõtlussektoritele.

Linnavalitsuse kriisimeetmed Tartu ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Töötasude kompenseerimine

KredExi kriisimeetmed raskustesse sattunud ettevõtetele

Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga

Juhised eriolukorra poolt mõjutatud ettevõtetele

Lisainfo FIEdele Maksu- ja Tolliameti kodulehel

 

Ekspordi/impordiga tegelevate ettevõtete toetamine

Kaubavedu Eestis ja rahvusvaheliselt

Välisministeerium kaardistab välisesinduste abil COVID-19 kontekstis tekkivaid ärivõimalusi, ettevõtjate jaoks loodud platvorme, viiteid riigihangetele ja muud olulist. Informatsioon on kättesaadav siit dokumendist, uueneb jooksvalt

Välisministeerium kogub sisendit ettevõtetelt eksporditegevuste toetamiseks

Access2Markets väliskaubandusportaal annab ligipääsu olulisele turuinfole, s.h rahvusvaheliste kaubanduslepete ja tariifipoliitikate infole.

MKM alustab e-veoselehe prototüübi loomist

Eesti IT-ettevõtte Sixfold tööriist, mis näitab reaalajas infot kaubavedude järjekordade pikkusest

 

Küsitlused ja ettepanekud ettevõtjate toetamiseks

Küsimustik Tartu ettevõtjate muredest ning ettepanekutest. Vaata ka, kuidas linnavalitsus aitab Tartu ettevõtjaid

Ettevõtete Kriisiabikeskus viis koostöös Maakondlike Arenduskeskustega 18.-24.03.2020 läbi küsitluse ettevõtjate seas. Vaata uuringu tulemusi siit

Välisministeerium kogub sisendit ettevõtetelt eksporditegevuste toetamiseks. Lisaks on jätkuvalt avatud ka postkast aadressil aridiplomaatia@mfa.ee, kuhu saate soovi korral saata oma ettevõtte detailsemate huvide kohta täiendavat informatsiooni

 

Ettepanekud Vabariigi Valitsusele

Tartu linnavalitsuse 20. märtsil valitsusele saadetud Tartu linna ettevõtete ettepanekud, milliste konkreetsete sammudega saaks riik leevendada kriisisituatsioonist tulenevaid probleeme

Tartu linn saatis 21. aprillil valitsusele Tartumaa ettevõtjate uued ettepanekud kriisist väljumiseks

EVEA (MTÜ Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) esitatud ettepanekud 26.03.2020

Tööandjate Keskliidu poolt 31.03.2020 esitatud ettevõtjate soovitused kriisist edukaks väljumiseks

Toiduliidu ettepanekud 01.04.2020

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu avalik pöördumine

Eesti E-kaubanduse Liidu ettepanekud

Metsa- ja puidutööstuse kolm ettepanekut valitsusele

 

Veebiseminarid

Muu oluline info

 

Информация на русском

Viimati muudetud 15.10.2021