Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Energiakulude hüvitamine

Osakonna ülesandeks on korraldada sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu Tartu linnas.  Osakonna hallata on viis linna hoolekandeasutust: Tartu Laste Turvakodu, Tartu Hooldekodu, Päevakeskus Tähtvere, Päevakeskus Kalda ja Varjupaik.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Energiatoetuse taotluste vastuvõtt Tartus

Tartus saab energiatoetuse taotlust esitada elektrooniliselt
Tartu linnaportaali kaudu või e-blanketil täidetuna meiliaadressil energiatoetus@tartu.ee.

11. jaanuarist alustatakse taotluste vastuvõttu Tartu kaubamaja (Riia tn 1) teise korruse teenindussaalis, mis on avatud igal tööpäeval kell 10-18 ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Puiestee 13a, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12, N 9-12, R 9-12.

Lisainfot saab infotelefonilt 1789 või meiliaadressilt energiatoetus@tartu.ee

Ragnar Vutt
Ragnar Vutt

Toetuse tingimused

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on:

 • 1 inimese kohta alla 1126 euro
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

• palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu
• ettevõtlustulu
• kasu vara võõrandamisest
• renditulu ja litsentsitasud
• intressid ja dividendid
• pensionid, stipendiumid, toetused (näiteks töövõimetoetus, lapsetoetus, peretoetus jt), preemiad ja hasartmänguvõidud
• kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
• madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
• saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)

Tartu linnas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Tartu linna registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Tartu linna registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Tartu linnas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht. Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaatorKalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Vabariigi Valitsuse põhimõttelisega otsusega on energiakulude hüvitamine laienemas ka keskmise sissetulekuga peredele. Info meetme üksikasjade kohta on veel täpsustumas.

Ketlin Lääts
Ketlin Lääts

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda elektrooniliselt Tartu linnaportaali kaudu või e-blanketil täidetuna meiliaadressil energiatoetus@tartu.ee või ametniku vastuvõtul.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Linnavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved.

Taotluse saab juba vormistada ka Tartu linnaportaalis. 11. jaanuarist saab taotlusi esitada igal tööpäeval kell 10-18 Tartu Kaubamaja (Riia tn 1) teise korruse teenindussaalis ja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Puiestee 13a, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12, N 9-12, R 9-12.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte) ;
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt); 
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Taotlus väljaprintimiseks

Taotlus veebis täitmiseks

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Millised on võimalused taotluse esitamiseks?

 • e-keskkond SPOKU
 • energiatoetus@tartu.ee
 • kohale tulles (alates 11. jaanuarist igal tööpäeval kell 10-18 Tartu Kaubamaja (Riia tn 1) teise korruse teenindussaalis ja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Puiestee 13a, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12, N 9-12, R 9-12)

Millal võetakse taotlusi vastu?

E-keskkond on juba avatud. Paberkandjal võtame taotlusi vastu alates 11. jaanuarist igal tööpäeval kell 10-18 Tartu Kaubamaja (Riia tn 1) teise korruse teenindussaalis ja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Puiestee 13a, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12, N 9-12, R 9-12.

Kas seoses COVID19-ga on mingid nõuded/reeglid?

Kaubamajas ja piirkonnakeskustes on mask kohustuslik. Kehtivad piirangud ja soovitused leiad Kriis.ee lehelt.

Mis kellaaegadel on võimalik helistada energiaküsimustes 1789 infotelefonile?

E-R kell 8-17. Küsimusi saab esitada ka 1789 kodulehel.

Juhul, kui inimesel on juurdepääs arvutile, kas siis saab vajalikud dokumendid edastada energiatoetuse meiliaadressile energiatoetus@tartu.ee?

Jah, saab, aga soovitame võimalusel kindlasti esitada avaldus e-keskkonnas SPOKU.

Kas on olemas ka toetuse blankett või sobib vabas vormis avaldus? Kas peaks olema digiallkirjastatud?

Toetuse taotluse blankett lisatakse jaanuaris kodulehele PDF-na. Avaldus võib olla ka vabas vormis. Kui avaldus saadetakse meili teel, peab see kindlasti olema digitaalselt allkirjastatud. Kui on aga juba allkirjastamise võimalus ID-kaardi, mobiili-ID või smart-ID-ga, soovitame täita avaldus e-keskkonnas SPOKU.

Millises formaadis peavad olema avaldusele lisatud tõendid, arved ja muud dokumendid, kui ma esitan avalduse e-keskkonnas?

Parimal juhul peavad kõik lisatud dokumendid olema pdf-failid. Sobivad ka pildifailid, kuid sel juhul peavad olema dokumendid üles pildistatud täies ulatuses ja selgesti loetavad. Ei sobi kuvatõmmised, mis on dokumendist tehtud osaliselt. Avaldusi menetleval spetsialistil on õigus küsida originaaldokumente (energia arved ja pangakonto väljavõtted pdf-failidena).

Milline peab olema volitus?

Volituses peavad olema volitaja ja volitatava nimed ja isikukoodid, tegevus, milleks volitus antakse (antud juhul siis energiatoetuse taotlemiseks) ning allkirjad. Volitus tuleb skaneerida või pildistada ning lisada e-keskkonnas taotlusele või tuua paberkandjal vastuvõttu (jaanuaris 2022).

Kuhu laekub toetuse raha?

Toetus laekub eraisiku pangakontole, mille taotleja oma avalduses märgib, samuti võib avalduses märkida toetuse saamise sularahas, sel juhul saab inimene postkontori teavituskirja, millal ta toetuse kätte saab.

Sissetulek ja energiakulud

Kas mul on õigus toetust saada?

Palun kontrolli seda kalkulaatori abil.

Milliste kulude osas on õigus toetust saada?

 • elekter, kui ühiku hind on üle 12 s/kWh
 • gaas, kui ühiku hind on üle 4,9 s/kWh,
 • kaugküte, kui hind on võrreldes 31.01.21 seisuga kallinenud ja on kõrgem kui 78€/MWh (7,8 s/kWh)

Kas üksi elava pensionäri toetus on sissetulek?

Ei, üksi elava pensionäri toetus ei ole sissetulek.

 Kas igakuised lastetoetused arvestatakse sissetuleku hulka?

Jah, kõik peretoetused arvatakse sissetulekute hulka.

Kas magistranditoetus on sissetulek?

Jah, see on sissetulek.

Kas stipendium on sissetulek?

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetus (stipendium), vajaduspõhine õppetoetus, vajaduspõhine eritoetus ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus ei ole sissetulek.

Kas energiatoetuse taotlemisel arvestatakse sissetulekute hulka juulis väljamakstud dividendid?

Toetuse taotlemisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna liikmete sissetulekuteks sellel kuul laekunud sissetulekuid, mille eest energiatoetust taotletakse. Näiteks, soovite saada toetust detsembrikuu tarbimise eest koostatud arve alusel (selle arve saate endale jaanuari algul), siis sissetulekuteks arvestatakse detsembris saadud sissetulekud, sh näiteks novembrikuu töötasu, mis on välja makstud näiteks 10. detsembril jne. Kui taotlejale või tema pereliikmetele on detsembris laekunud sissetulek, mis on mõeldud kasutamiseks mitme kuu peale (nt sünnitushüvitis, pensionifondi väljamaksed jmt), siis võetakse aluseks taotlemisele eelneva 6 kuu keskmine sissetulek ning sel juhul jaanuaris toetust taotlema tulles võetakse arvesse taotlemisele eelneva 6 kuu keskmine sissetulek ehk kõik sissetulekud 1. juulist kuni 31. detsembrini, sh dividendid, mis on saadud juulis.

Kas käibemaks, taastuvenergia tasu, aktsiisi tasu, võrgutasu arvutatakse ka energiakulude hulka?

Arvesse võetakse tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu.

Mul on otsekorraldus ja ei tea, kui palju elektrit on kulunud. Kuidas ma saan teada oma tarbitud elektrikulu?

Energia arveid on võimalik saada:

1) paberkandjal postiga;
2) e-arvega, mis saadetakse meilile;
3) e-arvega, mida on võimalik avada ja alla laadida internetipangas;
4) energia iseteenindusportaali kaudu.

Kas gaasiballooni kulusid hüvitatakse?

Üldjuhul ei hüvitata. See on võimalik vaid juhul, kui gaasiballoonil on arvesti ja taotleja saab esitada konkreetse kuu tarbimise kWh ja summa mis selleks on kulunud.

Gaasi hinna kallinemise tõttu on küttekulud kasvanud, aga gaasileping on korteriühistul tervikuna. Kuidas sellises olukorras inimestele energiahinna tõusu hüvitada? Rahandusministeeriumi kalkulaatoris on aluseks võetud üksiktarbija sõlmitud gaasileping.

Gaasikulu hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab 49 €/MWh (4,9 s/kWh). See on ühikuhind, ühikuhinna leiate ise KÜ arvelt, kus peab olema gaasikulu summa eurodes ning tarbitud gaasi kogus kas kWh-s või m3-s. Kui neid arvel ei ole, siis tuleb need KÜ-lt välja küsida iga taotletava kuu kohta eraldi. Kalkulaatorisse sisestategi 1 kuu gaasi maksumuse eurodes ning tarbitud gaasi koguse kas kWh-s või m3-s.

Mul on elektrileping, kus pool on fikseeritud ja pool börsiga, kas siis saab taotleda toetust?

Jah saab, ei oma tähtsust, kas on börsi või fikseeritud hinnaga leping. Oluline on, et ühiku hind on suurem kui 12 s/kWh. Liidetakse kokku nii börsi kui ka fikseeritud hinnaga energia arve eurodes ja jagatakse see kokku liidetud kWh-ga.

Detsembris hüvitati võrgutasu 50% ulatuses, aga septembris, oktoobris, novembris ei hüvitatud. Kuidas seda peab energiatoetust taotledes arvestama?

Võrgutasu hüvitab riik kõigile ühteviisi. Energiatoetuse taotlemisel vajaduspõhiselt ei oma üldse tähtsust, kas ja kui palju on võrgutasu kompenseeritud. Arvestatakse lõppsummat ja tarbitud kWh-e. Kalkulaatorisse tuleb sisestada elektri summa eurodes kokku (nii tarbimine kui võrgutasu) ja tarbitud kWh.

Milline peab olema pere sissetulek, et toetust saada?

Toetuse maksmise piir – leibkonna ühe inimese kohta 1126 eurot, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul koefitsiendiga 0,3.

Septembris oli leibkonna sissetulek väiksem ja ainult üks inimene töötas, kuid alates oktoobrist on sissetulek suurem. Kuidas arvutatakse/jagatakse summad?

Oleneb, kuidas taotleja soovib toetust esitada, kas iga kuu kohta eraldi või mitme kuu peale kokku. Üldiselt on soovitav taotleda toetust mitme kuu peale kokku ja sel juhul arvutatakse nende kuude keskmine netosissetulek, mille eest toetust soovitakse. Võimalik on jätta nt 1 kuu välja, kui isikul oli siis kõrgem töötasu. Näiteks on võimalik taotleda ainult septembri ja detsembri eest, sel juhul arvestatakse nende kuude sissetulekuid või nende kuude keskmist sissetulekut.

Minu elektrileping on teise inimese nimel, aga mina maksan. Kas saan taotleda toetust?

Ei ole oluline, kes maksab või kelle nimel on leping. Toetust saab taotleda isik/perekond, kes on päriselt seda energiat tarbinud (ehk isik, kes antud eluruumis elab). Nt energialeping on korteri omaniku nimel, sees elab üürnik, kes tarbib energiat ja tasub selle eest eluruumi omaniku abikaasale, kes maksab arved. Toetust saab sel juhul taotleda ainult üürnik, omanik ja tema abikaasa ei saa.

Elukoht ja perekond

Kes kuuluvad minu perekonda?

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on erinevatesse kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud. Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt töö tõttu). Määravaks on nende peamine või alaline elukoht. Üldjuhul ei moodusta alla 18-aastased lapsed ja noorukid oma vanematest eraldi perekonda. Ühises eluruumis (majas, korteris) elavad isikud moodustavad üldjuhul ühe perekonna. Eluruumis võib ka elada isikuid, kes ei kuulu ühte perekonda. Seda juhul, kui neil on kindlaks määratud eraldi elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa toast), kusjuures osa ruumidest võib olla leibkondade ühiskasutuses, ning kui nad majandavad iseseisvalt, kasutades omaette rahalisi, toidu ja muu majapidamise ressursse.

Kas ma saan toetust oma maakodu energia arvete osas, kui mu peamine elukoht on Tartus korteris?

Ei, toetust on võimalik saada ainult ühe, peamise elukoha energiaarvete eest sellest omavalitsusest, kus on rahvastikuregistri kanne.

Elan ridaelamus. Kuidas tõendada, palju on konkreetse korteri gaasi kulu? Elamus on üks ühine gaasiarve mitme korteri peale.

Igal juhul (ka siis kui korterid on erineva suurusega ning kulu arvestatakse ja makstakse näiteks ruutmeetrite alusel) on oluline teada, millise kirjalikult fikseeritud kokkuleppe alusel toimub konkreetse eluruumi energiakulu arvestamine ja maksmine. Vastava info esitab taotleja oma avalduses ning lisab kogu ridaelamu energiakulu arve.

Kui näiteks on ridaelamus 4 korterit ja terve maja peale 1 gaasiarve, siis on vaja teada, millise kokkuleppe alusel toimub maksmine. Kui on ühesuured korterid ja arve jagatakse neljaks, siis kinnitab taotleja avalduses, et tema osa on tasuda 25% arvest ja lisab avaldusele kogu arve (toetust menetlev spetsialist sisestab arve summast 25% ja tarbitud gaasikogusest samuti 25%), oluline, et arvel oleksid nii summa kui ka kWh-d kirjas.

Kuhu ma pean pöörduma toetuse saamiseks, kui ma elan Tartus (peamine elukoht), aga registreeritud aadress on mujal (nt Viljandis)?

Toetuse taotluse peate esitama Viljandi omavalitsusele esitades sinna oma peamise elukoha (Tartu) energiakulud.

Minu sissekirjutus on Tartus, kuid elan püsivalt maal, kuid elektrileping on tehtud tütre nimele, kes arved kinni maksab. Kas mul on õigus toetust küsida?

Jah, ainult majas elav inimene saabki energiatoetust maja energiakulude hüvitamiseks küsida. Kui registreeritud elukoht on Tartus, siis tuleb esitada avaldus Tartu linnale, kuid avaldusele peab lisama tõenduse, mille alusel maja kasutate. Toetust menetleval spetsialistil on võimalus teha vastav päring inimese nõusolekul ka kinnistusraamatusse ja eraldi tõendust omanduse puhul vaja esitada ei ole.

Kuidas käib tõendamine, et inimese tegelik elukoht on A, kuigi sissekirjutuse järgi on B? Nt kaks inimest elavad koos, üks on aadressile sisse kirjutatud, teine elab sissekirjutuse järgi mujal, kuigi tegelikult on nad siiski üks leibkond.

Piisab, kui ainult üks pereliige on registreeritud Tartusse, siis saab taotleda Tartus, mingit eraldi tõestust vaja ei ole. Kui nt tegelik elukoht on Raatuse tänaval, aga registreeritud elukoht Poe tänaval, siis saab toetust taotleda ainult Raatuse tänava kulude katteks, kuid tuleb tõendada, mille alusel Raatuse tänava eluruumi kasutatakse (nt üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus vmt). Teise isiku, kellega koos Raatuse tänaval tegelikult elatakse, registreeritud elukoht ei ole oluline; taotleja peab ta ainult avalduses pereliikmena märkima.

Kui üliõpilasest noor elab omaette korteris, mis kuulub tema vanematele, kas siis sellel noorel on õigus taotleda energiatoetust? Kas sissekirjutus korterisse on vajalik sellisel juhul?

Korteri kuuluvus ei oma toetuse saamisel tähtsust. Küll on oluline, et kui üliõpilase registreeritud aadress ei ole sama, mis tema tegelik elukoht, peab ta tõendama, mille alusel ta eluruumi kasutab (sõlmitud üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus vmt). Antud juhul sobib näiteks vanemate (kes on eluruumi omanikud) kirjalik kinnitus eluruumi kasutamise kohta. Taotlus tuleb esitada sellesse omavalitsusse, kus on registreeritud elukoht.

Elame koos kolme põlvkonnaga ühes eramajas ja energialeping on ema nimel. Kes antud olukorras peaks taotluse esitama? Kas peaks olema volitus?

Taotlemisel on oluline määrata oma leibkond, kui ühise leibkonna moodustavad kõik kolm põlvkonda, siis ei ole vahet, kelle nimel on energialeping ning kes esitab taotluse. Sel juhul tuleks taotlusele lisada kõik leibkonnaliikmed ja nende sissetulekud ning esitada kogu energia arve. Kui need 3 põlvkonda moodustavad 2 või 3 erinevat leibkonda, siis peaksid nad esitama kõik eraldi taotluse ning märkima avaluses eramust kasutatava osakaalu (%), vastav % kuulub hüvitamisele ka energiaarvest.

Meie perel on kolm korterit Tartu linnas, igas korteris on registreeritud 1 või enam pereliiget, aga tegelik elukoht on kogu perel teises vallas. Kas saame kõikides korterites energiatoetust taotleda?

Ei, mitte ühegi Tartu linna korteri energiakulude katteks sellisel juhul toetust taotleda ei saa. Tartu linnale saab esitada energiatoetuse taotlus ainult ühe, peamise elukoha energia tarbimise kulude osas. Antud juhul on see selles vallas, kus perekond tegelikult elab. Seega peaks taotlusele lisama selle teises vallas oleva eluruumi energiakulud.

Ketlin Lääts
Ketlin Lääts

Lisainfo

Tartu linnavalitsus on avanud elanike nõustamiseks infotelefoni 1789 ja meiliaadressi energiatoetus@tartu.ee.

Viimati muudetud 13.01.2022