Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Haridusvaldkonna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Eesmärkide tutvustus
Avalikul väljapanekul

Kooli ja teadmuslinn

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, kooli ja teadmuslinna, nutika ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses.

 

Siit leiad ülevaate kooli ja teadmuslinna arengukavadest, eesmärkidest ja olulisematest väljakutsetest

 

Strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
Eesmärk 2. Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
Eesmärk 3. Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
Eesmärk 4. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
Eesmärk 5. Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

 

Olulisemad väljakutsed aastateks 2013–2020

 • vajalikul arvul lasteaia- ja hoiukohtade loomine Tartu linna lastele;

 • lasteaedade õppekeskkonna kaasajastamine;

 • vajalikul arvul õppekohtade loomine Tartu üldhariduskoolide võrgus;

 • põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamine;

 • põhikoolide õppekeskkonna kaasajastamine;

 • hariduslike erivajadustega õpilastele loodud koolide võrgu analüüs ja korrastamine;

 • gümnaasiumite arendamine teadmuskeskusteks;

 • tugisüsteemide arendamine (sh laste/õpilaste tugisüsteem, pedagoogide tugisüsteem, karjäärinõustamissüsteem);

 • kutseõppe võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine;

 • koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine;

 • kõrghariduse arendamise toetamine.

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu Lasteaed Sirel arengukava aastateks 2020-2022 on avalikul väljapanekul kuni 12. november 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Jelena.Ustav@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Sirel, Lubja 14, Tartu 50303.

Tartu Maarjamõisa Lasteaed arengukava aastateks 2020-2025 on avalikul väljapanekul  kuni 06. november 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Kai.Kens@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Maarjamõisa Lasteaed, Puusepa 10, Tartu 50406.

Tartu Lasteaed Tõruke arengukava aastateks 2020-2025 on avalikul väljapanekul kuni 28. oktoober 2019. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Kai.Kikkas@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Tõruke, Tamme pst. 43a, Tartu 50405.

Tartu Lasteaed Helika arengukava aastateks 2020-2025 on avalikul väljapanekul kuni 25. oktoober 2019 . Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Marika.Kort@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Helika, Kalevi 52a, Tartu 50103.

Viimati muudetud 23.10.2019