Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Koostööprojektid

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

HUKK-AP ehk huvikoolide kaasamise ja arengu programm

Tartu projekt

Projekt toimus: veebruar 2014 – aprill 2016

Projekti„HUKK-AP ehk huvikoolide kaasamise ja arengu programm”  rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud”.

Projekti juhtpartner: Euroopa Noored Eesti büroo (Marit Kannelmäe-Geerts, Marit.Kannelmae-Geerts@archimedes.ee)
Projekti partnerid: Pärnu linnavalitsus, MTÜ Urban Style, MTÜ VitaTiim, Tartu linnavalitsus

Projekti kogumaksumus: 475 333,14 €
Toetussumma Tartule: 76 650,50 €
Tartu linna kaasrahastus: 16 500,10 €

Projekti kohalik koordinaator: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond

Projekti kohalikud partnerid: Tartu lastekunstikool, Tartu Kroonuaia kool, MTÜ Kirepi Mõis, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, MTÜ Tähe Noorteklubi, MTÜ Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus, MTÜ Öökull, Anne noortekeskus, Lille Maja, Tartu Herbert Masingu kool, sulgpalliklubi Triiton, jalgpalliklubi FC Tartu, MTÜ Tartu Ujumisklubi, SA Teaduskeskus Ahhaa, Tartu Autismiühing, MTÜ Tervis ja Sport, Omanäoline EraHuvikool, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts.

Projekti eesmärk: suurendada huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste kättesaadavust hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) noortele.

Projekti peamised tegevussuunad:

1. Arendati välja HEV noorte huvitegevuses ja -hariduses osalemist toetav süsteem.

2. Loodi erinevaid huvipooli ühendav koostöövõrgustik ja infoliikumissüsteem.
3. Arendati HEV noortega töötavate spetsialistide pädevust.
4. Arendati HEV noori kaasavaid huviringe ja loodi uusi huviringe.

Tutvu projekti „HUKK-AP” tulemustega.

Lisainfo:
Laura Kalaus
Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialist
tel 5309 7867
Laura.Kalaus@raad.tartu.ee.
 

Programm „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud” on osa haridus- ja teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partnerid on justiitsministeerium, sotsiaalministeerium ning Norra kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liit.

Lisainfo:
programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored,
Facebookist: www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu alusel tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi anti aastatel 2009–2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% andis Norra. 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias toetati vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit. Tehti tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte viidi ellu kuni 2016. aastani.

Toetatavad võtmevaldkonnad olid keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Loovusfestival C.A.M.P.

Creative Actions – Meaningful Performances

Projekti rahastas SA Archimedes Noorteagentuur, Erasmus + programmi raames
Projekti juhtpartner: Tartu Linnavalitsus, Kultuuriosakond
Projekti partnerid: Lätist Biedriba "Pozitiva Doma" ning Norrast Ungdom og fritid Baerum kommune
Projekti kestvus: 01.08.2014-31.12.2014
Projekti kogumaksumus: 21 728 €
Peamine eesmärk: mitteformaalsete meetodite kaudu näidata õpilastele matemaatika elulisust ja olulisust, tuues osalejad harjumuspärasest õpikeskkonnast välja.
Projekti põhitegevus: 19.–23. oktoobril 2014. a toimus noortevahetus C.A.M.P., mille päevad olid täidetud õpitubadega, kus matemaatika oli ühendatud huvialadega, millel esmapilgul rehkendamisega seost polnud. Õpitubade tulemusena valmis 23. oktoobriks Grande Performance, kus anti lavastuslik ülevaade C.A.M.P.-is toimunust.

Viimati muudetud 11.04.2017