Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Käimasolevad projektid

Käimasolevad projektid

RELOS3

From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2021
Projekti eelarve:
1 413 237 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 140 442 eurot)

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.

Projekti tegevused

1. Parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta.
2. Kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks.
3. Info jagamine huvigruppidega.
4. Tegevusplaani koostamine.
5. Tegevusplaani rakendamise seire.

Partnerid

Juhtpartner: Economic Development Agency of Sabadell

 • Metropolitan City of Bologna
 • Wielkopolska Region
 • Local authority of Emmen
 • Malta Enterprise
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

 

InnoCAPE

Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019 - 2021
Projekti eelarve: 2 501 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 48 675 eurot)

Projekti sisuks on regionaalse koostöö arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse ühtse turu (Digital Single Market) pakutavaid võimalusi.

Peamisteks eesmärkideks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu linn digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kaardile.

Projekti tegevused
 1. Avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste kompetentside arendamine.
 2. Asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega.
 3. Kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.
Partnerid

Juhtpartner: Sunrise Valley Science and Technology Park

 • Agency for Science, Innovation and Technology
 • Latvian IT Cluster
 • Nozaru politikas departaments
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Linnavalitsus
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • University of Oulu
 • RISE Acreo AB
 • Umeå University
 • DIGITALNORWAY

Koduleht: InnoCAPE veebiseminarid; VKE Digitaalse Küpsuse Tööriist jpm

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

EmpInno Monitor S3

EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019–2021
Projekti eelarve:
854 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 62 400 eurot)

Tegu on EmpInno projekti jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on jagada ning rakendada projekti käigus tekkinud tulemusi.

Projekti tegevused
 1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
 2. Huvigruppide kaasamine nutika spetsialiseerumise monitoorimise dialoogi.
 3. Poliitilise dialoogi avamine ja eestvedamine.
Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • Rostock Business and Technology Development GmbH
 • Danish Design Centre
 • Prizztech Ltd
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Riga Planning Region

Koduleht.

 

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

 

FOSO POCO

Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19

Programm: COSME (EASME kaasrahastus)
Projekti kestus: 01.02.2021-31.01.2022
Projekti eelarve:
114 902 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 34 940 eurot)

Projekti eesmärgiks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks.

Projekti tegevused
 1. Kaardistada regionaalse sotsiaalse ettevõtluse olukord ning toetusmehhanismid.
 2. Viia läbi vähemalt üks töötuba Tartus (sotsiaalse ettevõtluse ideede piloteerimine, esitamine ja rahvusvahelistumine).
 3. Kaasata Malta (teema: sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine) ja Corki (teema: sotsiaalsed ettevõtted Covid19 järgses majanduses) poolt organiseeritud töötubadele vähemalt 20 ettevõtjat/poliitikakujundajat.
 4. Koostada ettepanekud, kuidas toetada üha kasvavat sotsiaalse ettevõtluse liikumist.
Partnerid
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised/ASJAKOHAST

Lisainfo:

Katrin Reiljan

tel 5334 5253

e-post Katrin.Reiljan@tartu.ee

 

 

AS TRANSFER

Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry

Programm: URBACT
Projekti kestus: 09.03.2021-09.09.2022
Projekti eelarve:
502 825 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 75 900 eurot)

Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ettevõtted, kutsekoolid, ülikoolid ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid), mis võimaldab uute haridusprogrammide ja ärimudelite katsetamist liikumaks väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete kõrgema digitaliseerituse poole.

Projekti eesmärgiks on luua automatiseeritud tööstuse vajadustele vastavad koolitusprogrammid kutse- ning kõrgkoolides. Tõsta ettevõtete digitaliseerimist toetavate teenuste/tegevuste taset ning viia need vastavusse Industry 4.0 eesmärkidega.

Projekti tegevused
 1. Kaardistada tööstuse digitaliseerimisest tuleneva tööjõu oskuste vajaduse ja toetavate tegevuste olukord.
 2. Viia läbi ümarlaudu võrgustiku esindajatega Tartus ja mujal Eestis.
 3. Kaasata võrgustiku esindajad projekti partnerite juures toimuvatele töötubadele.
 4. Koostada ettepanekud Tartu regioonile, kuidas saada kasu digitaliseerimisest läbi tööjõu arendamise.
Partnerid

Juhtpartner: Bilbao Ekintza

 • Bielsko Biala Regional Development Agency
 • The Municipality of Timisoara
 • Tartu Linnavalitsus

 

Lisainfo:

Katrin Reiljan

tel 5334 5253

e-post Katrin.Reiljan@tartu.ee

Viimati muudetud 21.04.2021