Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Koerad ja kassid

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Koerte ja kasside pidamine

Koerte ja kasside pidamisel tuleb järgida loomakaitseseadust, Põllumajandusministri määrust „Lemmikloomade pidamise nõuded“  ning Tartu linna koerte ja kasside pidamise eeskirja

Loomakaitseseadus reguleerib loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu. Seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete täitmist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri näeb eelkõige ette loomapidaja kohustused ja kaaslinlaste õigused.  Järelevalvet teevad Tartu Linnavalitsuse järelevalveosakonna ametnikud.

Koera või kassi pidamisel on loomapidaja kohustatud:

  • tagama koera või kassi järelevalve, kui viibitakse eramaal või avalikus kohas. Vajadusel peab looma rihmastama ja kasutama koeral suukorvi;
  • tagama, et koer või kass ei pääseks järelevalveta enda krundilt välja;
  • koristama koheselt koera või kassi väljaheited;
  • tagama, et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu  teisi inimesi ja loomi;
  • kiibistama koera. Kasside kiibistamine on vabatahtlik. Loomi saab Tartus kiibistada loomaarstide juures;
  • registreerima koera Eesti Väikeloomaarstide  Seltsi Eesti lemmikloomaregistris. Loomi saab Tartus registreerida loomaarstide juures.

Lemmiklooma omanikud peavad täitma kehtestatud nõudeid ja tagama looma heaolu. Seejuures on loomapidamisel kohustuslik arvestada ka naabrite õigustega. Loomapidamine ei tohi naabreid ülemäära häirida.

Surnud lemmiklooma võib matta oma või omaniku nõusolekul ka teisele isikule kuuluvale kinnistule. Korjust varjupaika ära andes tuleb omanikul tasuda kremeerimise eest. Lemmikloomade tuhastamise teenuse kohta saab teavet veebilehelt www.lemmikloomadekrematoorium.ee.

Koerte kiibistamine

Koerte kiibistamine on kohustuslik alates 2015. a 1. juulist.

Kiibistamine ja registreerimine võimaldab loomi kergemini identifitseerida ja omanikel oma kadumaläinud lemmik kiiremini üles leida. Kasside ja muude lemmikloomade kiibistamine ja registreerimine ei ole kohustuslik, küll aga soovitatav.

Loe lähemalt

Tartu koduta loomade varjupaik

Tartu koduta loomade varjupaik asub Raadil, aadressil Roosi 91k. Varjupaiga telefonil 5333 9272 või 15 400 saab teatada hulkuvatest või vigastatud loomadest, samuti linna avalikust ruumist leitud surnud loomadest.

Metsloomade ja -lindudega seotud hädajuhtumitest saab teada anda keskkonnaameti valvetelefonil 1313.

Täpsema info leiab loomade varjupaiga kodulehelt.

Koerte jalutusväljakud ja väljaheidete kastid

Tartu linna on rajatud 3 koerte jalutusväljakut:

Sõpruse koerteväljaku pindala on 1493 m², millest on väikestele koertele eraldatud 464 m² ning suurtele koertele 1029 m² suurune ala. Mõlemal platsil on koertele kaks koeraspordiala agility treeningelementi;

Tähtvere pargis asuval koerteväljakul on samuti eraldi jooksualad väikestele (575 m²) ja suurtele koertele (973 m²). Mõlemale alale on paigaldatud koeraspordiala agility treeningelemendid;

Mõisavahe koerteväljakul on väikestele koertele eraldatud 615 m² ja suurtele koertele 1000 m². Koerteväljakule on loodud treeningrada erinevate treeningelementidega.

Kõik väljakud on varustatud infostendiga, kus on kirjas koerteväljaku kasutamise reeglid. Treeningelementide juurest leiab nende kasutamise õpetused. Väljakul olevad treeningvahendid on kirjeldatud kaardil väljaku ikoonile klikkides.

Koerteväljakute kasutamine on kõigile soovijatele tasuta, aedikud on ööpäevaringselt avatud ning pimedal ajal valgustatud. Linn tagab koerteväljakute regulaarse hoolduse ning prügiveo.

Koerte jalutusväljakud,  väljaheidete kastide asukohad ja loomade varjupaiga leiad kaardilt:

Vaata kaarti suuremalt

Viimati muudetud 31.05.2020