Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Kultuuristrateegia 2030

Aastal 2030 soovivad strateegia koostamises osalenud näha Tartut avatud, julge ja sõbraliku kultuurilinnana.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Tartu kultuuristrateegia aastani 2030

Kultuuristrateegia väljatöötamise ajendiks on Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks. Kuigi kultuuri teemad on esindatud nii Tartu arengustrateegias, üldplaneeringus kui arengukavas aastateks 2018-2025, on Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisel oluline läbi mõelda kultuuri tähendus ja mõju Tartu arengus.

Tänases Tartus ja selle kultuuristrateegias mõistetakse kultuuri kui olemise viisi, mis hõlmab endas tartlaste toimimist nii traditsioonilistes kultuurivaldkondades nagu rahvakultuur või kaunid kunstid kui ka spordis ja noorsootöös. Kultuuri siirded viivad linnaruumi, ettevõtlusse, haridusse ja kõigisse teistesse linnaelu valdkondadesse.

Kultuuristrateegia kirjeldab Tartu kujunemist tänaseks kultuurikeskuseks ning väljakutseid tulevikuks. Aastal 2030 soovivad strateegia koostamises osalenud näha Tartut avatud, julge ja sõbraliku kultuurilinnana. Strateegiat läbivad kolm olulist märksõna: põlvkonnad, kogukonnad, keskkonnad. Tänasest poolteist aastat tagasi alanud arutelude käigus on vormunud nägemus Tartust kui linnast, kus kultuur on heaolu looja ja arengu eestvedaja. 21. sajandile iseloomulikes kiiretes muutustes võib linnadel, kus on tugev kogukonnatunne ning side looduse ja varasema kultuurimäluga, olla arengueelis – võimalus kujuneda leidlike lahendustega üleilmseks teenäitajaks. Kultuuristrateegia on selles protsessis üks mõtete korrastaja ja suunaseadja.

Tartu Linnavolikogu võttis kultuuristrateegia vastu 28.06.2018 istungil. Kultuuristrateegiat on võimalik igal aastal täiendada ning muuta.

Kultuuristrateegia 2030
Lühiversioon kultuuristrateegiast

Viimati muudetud 07.12.2020