Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Kultuuriteenistus

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 360
 

Kultuuriteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
 • kultuurivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
 • kultuurivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna haldusalas tegutsevate asutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine ja töö analüüsimine;
 • kultuurivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
 • kultuurivaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • kultuurivaldkonna uuringute ettevalmistamine ja tellimine;
 • uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
 • kultuuriprojektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
 • kultuuriinfokandjate arendamine ning valdkondliku info levitamine;
 • kohalike ja rahvusvaheliste valdkondlike koostöövõrgustike edendamine;
 • kultuuriorganisatsioonide ja kodanike nõustamine;
 • kultuurivaldkonna tunnustusürituste korraldamine;
 • kultuurikorraldajate professionaalsuse arendamine;
 • kultuurivaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö.

Viimati muudetud 28.04.2017

Kultuuriteenistus

Kristiina Avik - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Jooksval aastal laekunud projektitaotluste vastuvõtmine, kultuurivaldkonna statistika kogumine ning Tartu kultuurikorraldajate programmi Kultuurikompass eestvedamine.

736 1359

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-