Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Kultuurivaldkonna toetused

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused jagunevad toetusteks kultuurikorraldajatele ja huvitegevusetoetuseks rahvakultuuriühingutele.

Kõiki taotlusi saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus, taotluse esitamise tähtpäev suurprojektidel: 1.09; väikeprojektidel: 1.09, 1.12, 1.04.
Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuri suurprojektide toetuse saajad 2021

Kultuuri väikeprojektide toetuse saajad  I voor 2021

Kultuuri väikeprojektide toetuse saajad  II voor 2021

Kultuuriprogrammi toetus, taotluse esitamise tähtpäev: 1.10.2020 (k.a).

Toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
Kultuuri suurprogrammide toetuse saajad 2021

Kultuuri väikeprogrammide toetuse saajad 2021

 

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

NB! Sel sügisel taotlusvooru ei avata.

Toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
Kolmeaastase toetuse saajad 2020

Kultuuriinvesteeringu toetus

NB! Taotlusvooru 2021. aastal ei avata.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
 

Kultuuri arengutoetus, taotluse esitamise tähtpäev: 1.02.2021 (k.a).

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.
 

Kultuuri valdkonna toetuste määrus
Hindamisjuhend
Hindamiskomisjon
Korduma kippuvad küsimused
27.08.2020 toimunud infopäeva slaide näeb siin (kultuuriteenistus) ja siin (Tartu Kultuurkapital).

Foto: Lauri Kulpsoo

Mobiilsustoetus

Mobiilsustoetus

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse jagamise uus kord.

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda kultuuri valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Toetus saab taotleda nii välislähetusteks kui ka väliseksperdi toomiseks Tartusse.

Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, vähemalt üks kuu enne projekti toimumist.

Tutvu määrusega siin.

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Toetuse saajad 2021

Vaata lisaks

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetus

Toetuse eesmärk on Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamine ja kogukondliku identiteedi tugevdamine ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamise toetamine. 

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti.

Toetuse saajad 2021

Vaata lisaks

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

 

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2021

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Viimati muudetud 07.05.2021