Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Laseri tänav

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Laseri tänava rekonstrueerimine

Laseri tänav rekonstrueeritakse 2021. aasta septembriks. Tänava valmimine ühendab ka mitmed olulised kergliiklussuunad. Laseri tänava äärde on viimastel aastatel rajatud ridamisi kortermaju ning kiire kinnisvaraarendus piirkonnas jätkub. Seetõttu tuleb sealseid liikumisvõimalusi paremaks ja ohutumaks muuta ning eeskätt on oluline kergliiklejate eraldamine autoliiklusest. Projektiga on ette nähtud ka jalakäijate ning jalgratturite omavaheline eraldamine, et kiiremini liikuvad ratturid ei ohustaks jalakäijaid.

Tööde algus on 2021. aasta jaanuar ja lõpp 2021. aasta september.

Projekt

Laseri tänavale ehitatakse Aardla-Kvartsi vahelises lõigus kahe sõidurajaga 6,5 meetri laiune sõidutee, mille äärde tulevad 0,5 meetri laiused tugipeenrad. Vasakule tee poolele rajatakse haljasribaga eraldatud nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalakäijate ja ratturite liiklemiseks mõeldud teeosad on eraldatud teekattemärgistusega. Jalgratturitele on kahesuunaliseks liiklemiseks ettenähtud 2,4 m laiune tee.

Ehitatav jalgratta- ja jalgtee on jätkuks olemasolevale raudteeäärsele kergliiklusteele. Rajatava tee Aardla tänava poolne haru viiakse kokku olemasoleva Riia tänava äärse kergliiklusteega. Ehitatava jalgratta- ja jalgtee äärde rajatakse ka nn istumistaskud. Rajatakse uus sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus.

Laseri tänava rekonstrueerimise hankel oli edukas OÜ TAVT. Tööde kogumaksumus on 874 376 eurot.

Kontaktid

Linnavalitsuse esindaja – objektijuht Piret Ereline, tel 513 0618
Töövõtja – OÜ TAVT objektijuht Kunnar Kukk, tel 5307 6258
Omanikujärelevalve – AS Taalri Varahaldus, Rene Pruunsild, tel 5335 9024

Rekonstrueeritud tänava ristlõige.
Rekonstrueeritud tänava ristlõige.

Viimati muudetud 12.02.2021