Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-18°

Uus bussiliinivõrk

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Räägi kaasa Tartu tulevase bussiliinivõrgu kujundamisel!

2019. aasta 1. juulist läheb Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka graafikute tiheduse poolest. Liinidele tulevad uue kujundusega uued gaasibussid.

Tartlasi oodati muudatuste planeerimisel kaasa rääkima. Tagasisidet sai anda nii spetsiaalselt loodud kaardirakenduse kaudu kui ka septembris toimunud avalikel aruteludel. Oktoobri lõpu seisuga on tagasiside kogumine lõppenud ning linnavalitsus on asunud ettepanekuid analüüsima.  Kuna ettepanekuid esitati väga palju, võtab see aega. Uuendatud liinivõrku saab esitleda uue aasta esimestel kuudel.

Peamised muudatused ja nende eesmärgid

  • Väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sagedasema sõiduintervalliga.
  • Ringliinide vähendamine ja nende vahetamine edasi-tagasi liikuvate pendelliinide vastu muudab liinivõrgu bussisõitjale arusaadavamaks.
  • Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad, et sarnastel marsruutidel sõitvad bussid ei saabuks peatusesse samaaegselt.
  • Igast peatusest peaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõudma võimalikult paljudesse sihtkohtadesse.

Tartu tulevase liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke (bussikaardi valideerimisandmed, linnaelanike fookusgrupiaruteludes kogutud sisend, mobiilpositsioneerimise jm andmed). Muudatustega soovitakse luua kasutajasõbralikum ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. Bussiliinide planeerimisel arvestatakse ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse linna ühistranspordiga. Loe lähemalt liinivõrgu analüüsi kohta.

Tartu tulevase bussiliinivõrgu kaart
Uute bussiliinide marsruudid
Uute bussiliinide sagedused
Bussipeatuste muudatused

Septembri alguses jõuavad tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid
Septembri alguses jõuavad tartlaste postkastidesse muudatusi kajastavad flaierid

Kaardirakendus

Valminud on kaardirakendus, millega saab võrrelda praegu kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet liinivõrgu ja sõidugraafikute planeerimisel. Kaardirakenduses saab teekonna planeerimiseks sisestada lähtekoha ja sihtkoha, sõiduaja ning saada vastusena teekonnainfot. Sealjuures kuvatakse kasutajale, milline on teekond ja sõiduaeg praeguse ning planeeritava liinivõrgu puhul. Saadud tulemuse kohta saab anda tagasisidet. Kaardirakenduses on tegemist vaid liinivõrgu kavandiga, milles avalike arutelude ja kogutud tagasiside põhjal tehakse vajalikke korrektuure.

Võrdle kaardirakenduse abil vanu ja uusi liine

Kaardirakenduse kuvatõmmis
Kaardirakenduse kuvatõmmis

Avalikud arutelud

Septembris 2018 toimusid järgmised avalikud arutelud:

  • Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali linnaosade elanikele – 11. septembril kell 17.30 Raatuse koolis (Raatuse tn 88 saalis).
  • Karlova, Tammelinna, Veeriku, Ränilinna ja Maarjamõisa elanikele – 12. septembril kell 17.30 Tamme koolis (Tamme pst 24A saalis).
  • Variku, Jalaka ja Ropka elanikele – 21. septembril  kell 17.30 Tartu Kutsehariduskeskuses (Kopli tn 1 saalis).
  • Tähtvere, Kesklinna, Supilinna, Toometaguse ja Vaksali elanikele – 25. septembril kell 17.30 Kesklinna koolis (Kroonuaia tn 7a saalis).
  • Jaamamõisa, Annelinna ja Ihaste elanikele – 26. septembril kell 17.30 Kivilinna koolis (Kaunase pst 71 saalis).

Eraldi toimusid arutelud koolijuhtide, vaegnägijate, eakatega.

Tagasiside

Tagasisidet uue liinivõrgu kohta oodati oktoobri lõpuni. Praeguseks on aktiivne ettepanekute kogumine lõppenud.

 

Ettepanekuid sai esitada:

 

Tagasisidet tehtud muudatuste kohta annab linnavalitsus pärast kõikide ettepanekute analüüsimist, ilmselt 2019. aasta alguses.

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Milleks oli vaja kõike muutma hakata, kõik oli ju niigi hästi?
Vastus: Muudatuste eesmärk on mugavam ja reaalsel vajadusel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka sõidugraafikute tiheduse poolest. Eesmärk on ka muuta liinivõrk lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka.
 
K: Kust ma saan infot, kuidas see muudatus mind hakkab puudutama?
V: Tartu linna kodulehel on kaardirakendus https://bussiliinid.tartu.ee  kus saab võrrelda täna kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet. Kui te kaardirakendust ei soovi kasutada, siis on info uue liinivõrgu kohta ka linnavalitsuse infokeskuses (raekoja I korrus).

K: Kas ma saan ka ettepanekuid teha, kui see muudatus mulle ei sobi?
V: Ettepanekuid saab teha kaardirakenduses (https://bussiliinid.tartu.ee), e-posti teel bussiliinid@raad.tartu.ee, kodulehe tagasisidevormil ning samuti linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel.

K: Kas linnavalitsus võtab minu ettepanekut üldse arvesse või on juba uus plaan niikuinii paigas?
V: Kõik ettepanekud vaadatakse üle ja analüüsitakse neid ning võimalusel püütakse arvestada uue liinivõrgu planeerimisel.

K: Millal need muudatused kehtima hakkavad?
V: Muudatused hakkavad kehtima 1. juulist 2019.

K: Kas ringliinid kaovad kõik ära ja bussid hakkavad sõitma edasi-tagasi?
V: Ringliinide arvu vähendamine ja nende vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Alles jääb üks ringliin, liin nr 4. Ülejäänud 10 liini kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil. Uus liinivõrk on kavandatud nii, et võimalik oleks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Samuti  võimaldavad pendelliinid pakkuda lühemaid intervalle, st bussid liiguvad peatustes sagedamini.

K: Kas pärast uuele liinivõrgule üleminekut ei näe me enam bussipeatustest üksteise järel väljuvaid busse?
V: See peaks tõesti märgatavalt vähenema. Sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu  enam peatusesse samaaegselt.

K: Kas ühelt bussilt teisele ümberistumiseks saab olema kindel koht, konkreetsed peatused?
Peamine ümberistumise koht on planeeritud kesklinna. 11-st kavandatud liinist 10 liini läbivad kesklinna, kus on mugav ümber istuda.

K: Kui kaua peab keskmiselt nt  ühes Annelinna peatuses bussi ootama, kui suured intervallid tulevad?
Kavandatava liinivõrgu järgi liigub buss Annelinnast kesklinna suunas umbes iga 8 minuti järel.

K: Milliste busside marsruudid jäävad samaks?
Kõige populaarsemad liinid 1 ja 4 jäävad ka uues liinivõrgus täpselt samaks.

K: Kuidas jõuab kogu see info pensionärist bussisõitjani, kes arvutit ei kasuta?
V: Otsepostituse teel jõuab info iga linlase postkasti. Lisaks saab infot meedia vahendusel, avalikel aruteludel ning linnavalitsuse infokeskusest.

K: Kas muutuvad ka peatuste asukohad? Kui paljudel?
Juurde tuleb umbes 10 peatust ja ära kaob 2 peatust Ihaste teel.

K: Kas linn tahab uue bussiveo korraldusega ühistranspordilt raha kokku hoida?
V. Linna eesmärk ei ole seoses kavandatava liinivõrguga raha kokku hoida, soovime vastavalt rahalistele võimalustele pakkuda mugavat ja reaalsel vajadusel põhinevat ühistransporti. Kavandatav liinivõrk on võrreldes praeguse liinivõrguga enamvähem sama maksumusega.

K: Miks ei ole liinivõrgu planeerimisel arvestatud endise Tähtvere vallaga, mis on nüüd Tartu linna osa?
V: Endises Tähtvere vallas kehtib veel kuni 2022. aasta lõpuni  leping praeguse bussiettevõttega, mida korraldab Tartumaa Ühistranspordikeskus. Seetõttu ei sisalda uus Tartu bussiliiniveo leping ka endise Tähtvere valla piirkonna bussiliiklust. Alles lepingu lõppemise järel saab Tartu linn selle piirkonna bussiliinivõrku lisada.

K: Milliste andmete või info põhjal see uus liinivõrk kujundati?
V: Uue liinivõrgu loomise aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi ühistöös valminud liinivõrgu modelleerimise töö. Lisaks mobiilpositsioneerimise  ja elektroonilise bussikaardi jm andmetele kasutati ka linlastelt saadud tagasisidet. Eelmise aasta suvel koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks, mida samuti uue liinivõrgu planeerijad oma töös kasutasid.

Uus vedaja ja uued bussid

1. juulist 2019 teenindab Tartu bussiliine AS GoBus

Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril 2018  bussihanke võitja ASiga GoBus lepingu, mille alusel 1. juulist 2019 hakkavad Tartu linnaliine teenindama 64 uut gaasibussi.

Tartu kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks  2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot.  Senise vedaja AS-ga Sebe lõpeb leping 2019. aasta 30. juunil.

Uutel bussidel on ka uus ühtne kujundus, mille autoriks on Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna tudeng Karilin Tõnisoja.  Parima kavandi valisid linlased ja žürii 2016. aastal välja kuue Tartu Kõrgema Kunstikooli väljapakutud kavandi hulgast.

Bussikujundus
Bussikujundus

Viimati muudetud 02.11.2018