Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Osakonna haldusalaks on territoriaalse planeerimise korraldamine ja planeeringute koostamine ning järelevalve planeeringute rakendamise üle, linna arengustrateegia ja arengukavade koostamise koordineerimine, linna tehnilise infrastruktuuri arendamise koordineerimine, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemise korraldamine.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid
LPMKO_detailplaneering_tunnuspilt.jpg
detailplaneeringute teenistus

Teenistuse ülesandeks on detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine, detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

Vaata lähemalt
LPMKO_inseneriteenistus_tunnuspilt.jpg
Inseneriteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

Vaata lähemalt
LPMKO_geodeesiateenistus_tunnuspilt.jpg
Geodeesiateenistus

Teenistuse ülesandeks on geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine, geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine, aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine. Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

Vaata lähemalt
LPMKO_maakorraldus_tunnuspilt_0.jpg
maakorraldusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegelemine maakorralduslike toimingutega, servituutide seadmisega munitsipaalmaadele, munitsipaalmaadega seotud küsimustega, maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise ja erastamisega, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 07.06.2022

Viimati muudetud 07.12.2020

Urmas Ahven - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1258

502 8344

Raekoja plats 3, III k, ruum 305

E 15-18; K 8-10

Sandra Simson - vanemspetsialist

Maa-ameti digitaliseeritud detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste ehitusõiguste andmete kontrollimine ja täiendamine Tartu linnas. Isiklike kasutusõiguste seadmise, muutmise ja lõpetamisega seotud eeltoimingute tegemine ning vajalik õigusalane teenindamine. Maade ostu, müügi ja vahetamisega seotud tehingute ettevalmistamine.

736 1240

-

Raekoja plats 3, III korrus, ruum 308

-

Marju Laur - vanemreferent

Osakonna jaoks vajalike tööde ja teenuste tellimine ja hangete korraldamine. Osakonna poolt sõlmitavate lepingute koostamine.

736 1247

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 306

-

Ruth Plakk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine.

736 1242

5302 0844

Raekoja plats 3, III k, ruum 305

-

Krista Müür - arhivaar

Geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi töö korraldamine.

736 1244

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 317

E 15–18; T 9–12; K 8.30–11; N 13–16; R 9–11

Maakorraldusteenistus

Riina Jaani - juhataja-maakorraldaja

Maakorralduslike toimingute (piiride muutmised, kinnistute liitmised ja jagamised) läbiviimine, servituutide seadmine munitsipaalmaadele, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine.

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18, K 8-10

Riho Sulp - maamaksu peaspetsialist

Maade maksustamise ja hindamisega seotud küsimustega tegelemine.

736 1257

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 302

E 15-18; K 8-10

Jelena Lindmäe - kinnistusspetsialist

Tegelemine maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, erastamise, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

736 1180

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18, K 8-10

Pille Toom - maakasutuse spetsialist

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

-

Detailplaneeringute teenistus

Aire Priks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine. Detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine.

736 1252

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18, K 8-10

Liis Randmets - planeerija

Detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1253

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8-10

Ingrid Voolaid - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1181

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

-

Janne Schasmin - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1261

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18, K 8-10

Geodeesiateenistus

Taavi Pedaja - juhataja-peageodeet

Geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine Tartu linnas. Geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine. Aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine.

736 1246

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8-10

Jaan Ainelo - vanemspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

-

Marju Kiisla - geodeesia spetsialist

Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

736 1228

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18, K 8-10

Inseneriteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener, osakonnajuhataja asetäitja

Linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Linna tänavatevõrgu arenguga seotud küsimuste lahendamine.

736 1156

507 9650

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18

Liisa Unt - peaspetsialist

Strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine tehnovõrkude valdkonnas.

736 1157

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

-