Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Osakonna haldusalaks on territoriaalse planeerimise korraldamine ja planeeringute koostamine ning järelevalve planeeringute rakendamise üle, linna arengustrateegia ja arengukavade koostamise koordineerimine, linna tehnilise infrastruktuuri arendamise koordineerimine, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemise korraldamine.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid
LPMKO_yldplaneeringuteenistus_tunnuspilt.jpg
Üldplaneeringu- ja arenguteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna üldplaneeringu koostamine, linna arengustrateegia ja lühiajaliste arengukavade väljatöötamise koordineerimine, linna käsitlevate uuringute, statistilise andmebaasi, küsitluste jms. analüüsimine.

Vaata lähemalt
LPMKO_detailplaneering_tunnuspilt.jpg
detailplaneeringute teenistus

Teenistuse ülesandeks on detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine, detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

Vaata lähemalt
LPMKO_inseneriteenistus_tunnuspilt.jpg
Inseneriteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Linna tänavatevõrgu arenguga seotud küsimuste lahendamine. Liikluse planeerimine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine

Vaata lähemalt
LPMKO_geodeesiateenistus_tunnuspilt.jpg
Geodeesiateenistus

Teenistuse ülesandeks on geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine, geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine, aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine. Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

Vaata lähemalt
LPMKO_maakorraldus_tunnuspilt_0.jpg
maakorraldusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegelemine maakorralduslike toimingutega, servituutide seadmisega munitsipaalmaadele, munitsipaalmaadega seotud küsimustega, maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise ja erastamisega, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 21.01.2017

Viimati muudetud 21.01.2017

Urmas Ahven - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

736 1258

502 8344

Raekoja plats 3 III k ruum 305

E 15-18; K 8-10

Riho Sulp - maade hindamise ja maksustamise peaspetsialist

Maade maksustamise ja hindamisega seotud küsimustega tegelemine

736 1257

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

E 15-18; K 8-10

Marju Laur - vanemreferent

Osakonna jaoks vajalike tööde ja teenuste tellimine ja hangete korraldamine. Osakonna poolt sõlmitavate lepingute koostamine.

736 1247

-

Raekoja plats 3 III k ruum 306

-

Hille Teetsov - vanemspetsialist

osakonna õigusalane teenindamine kohanimede ja aadressandmetega, maakorraldusega, isiklike kasutusõiguste seadmise, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes

736 1241

5757 0522

Raekoja plats 3

-

Ruth Plakk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine.

736 1242

5302 0844

Raekoja plats 3 III ruum 305

-

Krista Müür - arhivaar

Geodeetilise, maakorralduse, planeeringute ja ehitusprojektide arhiivi töö korraldamine.

736 1244

-

Raekoja plats 3 III k ruum 317

E 15–18; T 9–12; K 8.30–11; N 13–16; R 9–11

Maakorraldusteenistus

Riina Jaani - juhataja-maakorraldaja

Maakorralduslike toimingute (piiride muutmised, kinnistute liitmised ja jagamised) läbiviimine; servituutide seadmine munitsipaalmaadele; munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Jelena Lindmäe - maakorraldaja

Tegtelemine maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise, erastamise, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

736 1180

-

Raekoja plats 3 III k ruum 307

E 15-18, K 8-10

Sandra Simson - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1240

-

Raekoja plats 3 III ruum 302

-

Detailplaneeringute teenistus

Aire Priks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine. Detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine.

736 1252

-

Raekoja plats 3 III k ruum 313

E 15-18, K 8-10

Taavi Pipar - vanemspetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine

736 1227

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

-

Liis Randmets - planeerija

Detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1253

-

Raekoja pl 3 III k ruum 313

E 15-18; K 8-10

Ingrid Voolaid - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1181

-

Raekoja plats 3 III korrus ruum 313

-

Janne Schasmin - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1261

-

Raekoja plats 3 III k, ruum 313

E 15-18, K 8-10

Geodeesiateenistus

Taavi Pedaja - juhataja-peageodeet

Geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine Tartu linnas. Geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine. Aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine

736 1246

-

Raekoja plats 3 III k ruum 310

E 15-18; K 8-10

Jaan Ainelo - vanemspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3 III k ruum 310

-

Pille Toom - maakorraldaja

Tehnovõrkude püstitamisega seotud kasutusõiguste ja sundvalduse seadmise korraldamine, munitsipaalmaadega seotud küsimustega tegelemine, maade arvestuse programmi MAAKORR andmete lisamine, parandamine või kustutamine, üldplaneeringus maa- ja veealade üldiste ehitus- ning kasutustingimuste määramine ja täpsustamine.

736 1456

-

Raekoja plats 3 III k ruum 302

-

Inseneriteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener, osakonnajuhataja asetäitja

Linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Linna tänavatevõrgu arenguga seotud küsimuste lahendamine.

736 1156

507 9650

Raekoja plats 3 III k ruum 309

E 15-18

Liisa Unt - spetsialist

Liikluse planeerimine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

736 1157

-

Raekoja plats 3 III k ruum 309

-

Peep Margus - spetsialist

Liikluse planeerimine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

736 1158

511 1096

Raekoja plats 3 III k ruum 309

E 15-18; K 8-10

Üldplaneeringu- ja arenguteenistus

Indrek Ranniku - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna üldplaneeringu koostamine.

736 1262

511 0990

Raekoja plats 3 III korrus ruum 308

E 15-18; K 8-10

Imbi Lang - linnaarengu peaspetsialist

Linna arengustrateegia ja lühiajaliste arengukavade väljatöötamise koordineerimine

736 1159

-

Raekoja plats 3 III k ruum 308

E 15-18; K 8-10

Teivi Siimon - planeerija-analüütik

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine

736 1330

-

Raekoja plats 3 III, ruum 311

-

Tiiu Tuuga - spetsialist

Planeeringute koostamine ja korraldamine

736 1259

-

Raekoja plats IIIk ruum 311

-

Jaanika Koppel - planeerija

Planeeringute koostamine ja korraldamine

736 1162

-

Raekoja plats 3 III k, ruum 311

E 15-18; K 8-10