Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lubade- ja registriteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Ehitusprojektide vastuvõtmine ja registreerimine, ehitusprojektidele esitatud nõuetele ja õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • ehitusprojektide läbivaatamise korraldamine teenistuste vahel ja teistes osakondades ning läbivaatuse kohta registri pidamine;
  • ehituslubade taotluste ja ehitusteatiste menetlemine, ehituslubade väljastamine linnavalitsuse ja osakonna korralduse alusel ning ehitusteatiste teavitatuks lugemine;
  • rajatiste kasutuslubade väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
  • riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine;
  • riiklikust ehitisregistrist väljavõtete väljastamine;
  • linnaehituskomisjoni töö korraldamine;
  • rajatiste projekteerimises ja ehitamises osalemine ning rajatiste riiklik järelevalve;
  • ehitiste reaalosadeks jaotamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine;
  • asjatundlikkuse põhimõtte edendamine ehituses.

Viimati muudetud 07.12.2020

Lubade- ja registriteenistus

Kristi Ernits - juhataja

Lubade- ja registriteenistuse töö korraldamine.

736 1254

5377 8120

Küüni 5, III k, ruum 323

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1254

Harri Pärsim - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning ehitusjärelevalve korraldamine.

736 1230

521 7137

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1230

Aaro Kõlu - vanemspetsialist

Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine.

736 1346

5196 6779

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8-10

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine.

736 1282

-

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1282

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine.

736 1275

513 1472

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1275

Helena Toover - spetsialist

Ehitisregistrisse andmete esitamine alusdokumentide – ehitise omanike teatis, ehitusloa taotlus, ehitusteatis, andmete esitamise teatis jne alusel vastavalt ehitisregistri põhimäärusele, abihoonete ehitusteatiste menetlemine.

736 1030

-

Küüni 5, III k, ruum 325

E 15-18; K 8-10