Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Lubade- ja registriteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

  • Ehitusprojektide vastuvõtmine ja registreerimine, ehitusprojektidele esitatud nõuetele ja õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • ehitusprojektide läbivaatamise korraldamine teenistuste vahel ja teistes osakondades ning läbivaatuse kohta registri pidamine;
  • ehituslubade taotluste ja ehitusteatiste menetlemine, ehituslubade väljastamine linnavalitsuse ja osakonna korralduse alusel ning ehitusteatiste teavitatuks lugemine;
  • rajatiste kasutuslubade väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
  • riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine;
  • riiklikust ehitisregistrist väljavõtete väljastamine;
  • linnaehituskomisjoni töö korraldamine;
  • rajatiste projekteerimises ja ehitamises osalemine ning rajatiste riiklik järelevalve;
  • ehitiste reaalosadeks jaotamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine;
  • asjatundlikkuse põhimõtte edendamine ehituses.

Viimati muudetud 02.01.2017

Lubade- ja registriteenistus

Merlin Palu - juhataja

Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehituslubadega seotud toimingute tegemine. Linnaehituskomisjoni töös osalemine.

736 1173

530 10487

Küüni 5 III korrus ruum 323

E 15-18; K 8-10

Ester Pae - vanemspetsialist

Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine.

736 1346

-

Küüni 5 IIIk ruum 326

E 15-18; K 8-10

Harri Pärsim - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning rajatiste ehitusjärelevalve korraldamine.

736 1230

521 7137

Küüni 5 III k ruum 326

E 15-18, K 8-10

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1282

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1275

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Olja Fomina - spetsialist

Ehitisregistri pidamine

7361 030

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18, K 8-10