Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Maamaksust vabastamine

Maakorraldusteenistus

736 1189 (maakorraldus)
736 1257 (maamaks)
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30

Represseeritute maamaksust vabastamine

Maamaksuseaduse § 11 lg 6 järgi võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt reprsesseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. 

Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 5 ((muudetud Tartu Linnavolikogu 04.12.2020.a määrusega nr 118) kehtestati maamaksust vabastamise kord. Nimetatud korra järgi saavad maksusoodustust avalduse esitanud represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa kõlviku osas kuni 200 m² ulatuses.

Vastavalt rahandusministeeriumi selgitustele on kohalikul omavalitsusel võimalik täiendavat maamaksuvabastust represseeritule kohaldada üksnes sellele kinnistule, millel asuvas hoones on maksuvabastuse saaja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

Maamaksust vabastust saab taotleda kuni 15. jaanuarini 2025, esitades Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonnale vormikohase avalduse (Raekoja plats 3, III korrus, ruum 310).

Represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku tõendiks loetakse represseeritu tunnistust või selle asemel rehabiliteerimistunnistust, arhiiviteatist või muud dokumenti, millest nähtub isiku represseerimine ja asumisel oleku või vangistuse aeg.

Peale 15. jaanuari maamaksusoodustuse avalduse esitanu saab soodustust alates järgmisest aastast.

Represseeritud, kes juba on varem maamaksu soodustuseavalduse esitanud, ei pea seda uuesti tegema. Samuti ei pea avaldust esitama represseeritud, kes vastavad koduomaniku maksuvabastuse tingimustele ning saavad seetõttu maksuvabastust koduomanikuna kogu kinnistu ulatuses.

 Maamaksuseaduse järgi represseeritule täiendava vabastuse andmisel pindalalist piirangut ei ole. Piiriks on volikogu poolt kehtestatud pindala kuni 200 m². Maksimaalselt on võimalik maksuvabastust anda ühele kinnistule kuni 1500m² koduomaniku maksuvabastust + täiendavalt kuni 200 m² represseeritud isiku maksusoodustust.  Kui taotlejal on mitu kinnistut, tuleb teiste kinnistute eest maamaksu tasuda.

Vaata lisaks

Represseeritu maamaksust vabastamise taotlus (pdf) (e-blankett).

Viimati muudetud 06.06.2024