Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Maamaksust vabastamine

Maakorraldusteenistus

736 1189 (maakorraldus)
736 1257 (maamaks)
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30

Koduomaniku maamaksust vabastamine

Maamaksuseaduse järgi on koduomanik alates 2013. aastast maamaksust vabastatud tiheasustusega alal kuni 1500 m² ulatuses ning hajaasustusega alal kuni 2 hektari ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on isiku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Koduomanik ei pea vabastuse saamiseks avaldust esitama. Juhul kui tegu on pensionäri või represseerituga, kes ei saa mingil põhjusel maksuvabastust koduomanikuna, võib esitada maamaksust vabastamise avalduse ning saada maksuvabastust kuni 200 m² ulatuses.

Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukohaandmeid saab vajaduse korral muuta Tartu Linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas Küüni 5 esimesel korrusel  (info  telefonil  736 1140).

Seaduse kohaselt on koduomaniku maamaksusoodustuse saamise eelduseks vajalik nelja asjaolu üheaegne esinemine: 

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;

  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega;

  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

Kui linnas on krunt suurusega kuni 1500 m² ühe omaniku omanduses, siis koduomaniku maksuvabastuse tingimustele vastamise korral saab täieliku maksuvabastuse. Kui krunt on 1501 m² ja enam, siis on kuni 1500 m² maamaksuvaba ning ülejäänud osas tuleb maamaksu tasuda. Ühis- või kaasomandi korral on maamaksu tasumisest vabastatud üksnes maa ühis- või kaasomanikud, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmetele maamaksust vabastatud maal asuvas hoones. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma omandi osa suurusele maatükist. Näiteks kui linnas asuv 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku ühis- või kaasomandisse ja vaid ühe ühis või kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m² ulatuses.

Viimati muudetud 07.06.2024