Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Mõisavahe parklad

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Mõisavahe tänava korruselamute juurde rajatavad parklad

Tartu linn alustas 2020. aasta kevadel Mõisavahe tn 37-39 üheksakorruseliste elamute juurde parklate ja juurdepääsuteede rajamist, et leevendada piirkonna parkimisprobleeme.

Aastakümneid tagasi rajatud korterelamualadel ei osatud ette näha nii tempokat autostumise kasvu, mistõttu ei vasta sealne liikluskeskkond enam tänastele ootustele. Linn soovib tänavaruumi ümber ehitades parandada kergliiklejate liikumisvõimalusi, korrastada autode parkimist ning tagada hea ligipääs päästeautodele ja jäätmeveokitele.

Korruselamute piirkonna parkimisprobleemide lahendamiseks on linnavalitsuse tellimusel valminud Mõisavahe tänava 34-47 kortermajade vahelise ala parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimise projekt, mille elluviimisel 7. etapis luuakse kokku 641 parkimiskohta.

Sel aastal alustatakse Mõisavahe tänava 37-39 korterelamute parkimiskohtade rajamisega ja kokku tuleb nende elamute juurde 138 parkimiskohta. Tööde käigus ehitatakse täiendavalt välja spetsiaalsed jäätmekogumisalad, jalgteed ja rajatakse haljastus. Erineva laiusega jalgteede ehitamisel arvestatakse nii jalakäijate kui ka ratturitega ning teede planeerimisel on lähtutud väljakujunenud radadest haljasaladel. Trepikodade juurde on kavandatud jalgrataste parkimis- ja puhkekohad. Rajatakse uus sademeveekanalisatsioon ja rekonstrueeritakse tänavavalgustus.

Ehitustööd algasid 2020 märtsis. Mõisavahe 37-39 majade elanikel tuleb kuni septembri lõpuni teetööde tõttu arvestada keerulisemate parkimistingimustega. Teetööde ajal saab parkida Mõisavahe tn 75 avalikus parklas ja eelneval kokkuleppel ka Prisma ostukeskuse parkla Räpina maantee poolsel kolmnurksel osal (vt fotod).

Piirkonda lisandub esimeses etapis umbes 40 parkimiskohta, mille linn välja ehitab. Linn hakkab korraldama lisanduvatel kohtadel parkimist piirkonna elanikele tasu alusel. Hind ei ole veel kinnitatud, kuid aruteludel on pakutud tasu määradeks: 1 euro ööpäev, 15 eurot kuu, 30 eurot 3 kuud ja 100 eurot aasta.   

Mõisavahe tn 37-39 parklaid ja juurdepääsuteid rajab AS TREF. 2020. aasta sügiseks valmivate tööde kogumaksumus on 517 504 eurot.

Ajutised liiklusskeemid (2020. a tööde ajal)

Tööde skeem
Tööde skeem

Viimati muudetud 07.12.2020