Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ettevõtluse osakond

Ettevõtluse osakond
Kontaktid

Osakonna ülesanded

 • Tartu linna arengukava ettevõtluse osa elluviimine;
 • ilutulestiku korraldamise loa andmine või ilutulestiku korraldamise loa andmisest keeldumine lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel;
 • hasartmänguseadusega linnavalitsuse pädevusse antud otsuste tegemine linnavalitsuselt saadud volituste piires;
 • kaubanduse korraldamine linnavalitsuse poolt korraldatavatel laatadel;
 • tarbijakaitsealaste küsimustega tegelemine linnavalitsuse antud pädevuse piires; 
 • konkursside korraldamine Tartu linna parimate teenindajate ja ettevõtjate väljaselgitamiseks ja tunnustamiseks;
 • järelevalve teostamine õigusaktidega kehtestatud nõuete järgimise üle linnavalitsuse ja volikogu antud pädevuse piires;
 • hooajalise müügi korraldamine;
 • ettevõtjate nõustamine, juhendmaterjalide ja muu vajaliku informatsiooni edastamine;
 • Tartu linna ettevõtlust ja ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine, ettevõtluskliimat tutvustavate brošüüride koostamine;
 • Tartu linna kodulehekülje ettevõtluse valdkonna varustamine aktuaalsete andmetega;
 • info hankimine ettevõtluse arenguks täiendavate finantseerimisvõimaluste kohta, rahvusvahelistes projektides osalemise taotluste vormistamine ja projektides osalemise koordineerimine;
 • ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade ja ettevõtlusnädala korraldamine;
 • koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja ettevõtluse arenguga tegelevate organisatsioonide ja asutustega;
 • Tartu ja välisriikide ettevõtjate ärikontaktpäevade korraldamine ja ärikontaktide vahendamine;
 • ettevõtjate ja ettevõtluse tugistruktuuride välisdelegatsioonide vastuvõtmine;
 • tootmisettevõtete digitaliseerimise toetuse menetlemine.

Täpsemalt ettevõtluse valdkonna kohta.

Viimati muudetud 29.05.2019

Malle Blumenau - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Projektide algatamine ja koordineerimine. Koostöö ettevõtluse tugistruktuuridega.

736 1191

501 0239

Küüni 5 II k ruum 229

E 14-18; K 9-12

Alo Lilles - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Projektide juhtimine ja koordineerimine. Linna osalusega rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö korraldamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.

736 1196

5645 2311

Küüni 5 II k ruum 229

-

Katrin Reiljan - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Ettevõtjatele suunatud teabepäevade, kursuste, messikülastuste, kontaktpäevade, ümarlaudade, ettevõtjate tunnustusürituse ja ettevõtlusnädala korraldamine

736 1193

5334 5253

Küüni 5 II k, ruum 232

-

Ene Palu - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve. Ettevõtete kustutamine ettevõtteregistrist.

736 1198

5345 6566

Küüni 5 II k ruum 230

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Merle Pau - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Kaubandustegevuse järelevalve teostamine. Hooajalise müügi korraldamine. Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine

736 1195

-

Küüni 5 I k ruum 231

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Marilin Kroon - ettevõtluse arengu spetsialist

Ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine. Projekti "Tartu hea teeninduse linn" koordineerimine. Laatade korraldamine

736 1194

-

Küüni 5 II k ruum 233

-

Liis Vaher - spetsialist

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, ettevõtjatele suunatud meililistide haldamine, müügiarvete laekumise kontrollimine

736 1192

-

Küüni 5 II k ruum 229

-