Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Noorsootöö toetused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras. Täpsemat infot leiab siit.

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

2021. aastal toetatakse huvitegevust 129 500 euroga. Toetust saavad 36 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1210 noorele.
Vaata lähemalt siit.

Huviharidus

Erahuvikoolide toetus

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

2021. aastal toetatakse erahuvikoole 510 125 euroga. Toetust saavad 33 erahuvikooli, mis pakuvad huviharidust 2915 noorele.
Vaata lähemalt siit.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Alates 2017. aastast määratakse noorsootöö seaduse alusel valdadele ja linnadele iga-aastaselt riigieelarvest täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks - nn "huvitegevuse riigiraha". Toetuse kasutamisel peab lähtuma põhimõttest, et riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. Toetuse saamise eeldusena tuleb omavalitsusüksusel koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Tartu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Toetuse saajate ülevaate leiab siit.

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele. Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

Noorsootöö valdkonna toetused
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö programme 49 852 euroga.
Vaata lähemalt siit.

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari. Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

Noorsootöö valdkonna toetused
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 27 939 euroga.
Vaata lähemalt siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud).

Mobiilsustoetus

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda noorsootöö valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Toetus saab taotleda nii välislähetusteks kui ka väliseksperdi toomiseks Tartusse. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, vähemalt üks kuu enne projekti toimumist.

Mobiilsustoetus
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

 

Viimati muudetud 04.10.2021