Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Oa tänav

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Oa tänava rekonstrueerimine

Oa tänava liikluskoormus on aasta-aastalt kasvanud, sest selle äärde ehitatud korterelamud on toonud piirkonda uusi elanikke ning samuti läbivad tänavat linnaliinibussid. Projekteeritud tänavalahendus parandab oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ning rahustab autoliiklust, et kasvavas elamupiirkonnas oleks mugavam ja ohutum liigelda.

Suuremas mahus algavad ehitustööd 2021. aasta varakevadel ja lõppevad 2021. aasta septembris

Projekt

Rekonstrueerimistööd toimuvad Oa tänava Kroonuaia ja Marja tänava vahelises lõigus, kus ehitatakse välja 5,5 meetri laiune asfalteeritud sõidutee Oa 32 kinnistust kuni Kroonuaia ristmikuni. Vasakule poole sõiduteed ehitatakse ligi kolme meetri laiune jalgtee, paremale poole sõiduteest äärekiviga eraldatud 1,5 kuni 3,5 meetri laiune jalgtee. Kõnniteekattena kasutatakse nii betoonkive kui asfalti.

Tänavalõigule ehitatakse mitu ülekäigurada. Kõik Oa tänavale jäävad mahasõidud ja ristmikud rekonstrueeritakse ning Emajõe tänavast Oa tänavani rajatakse 3,5 m laiune  jalgtee. Tänava äärde ehitatakse välja kaks bussipeatust ja 13 parkimiskohta. Rekonstrueeritakse tänavavalgustus ja rajatakse sademeveekanalisatsioon.

Maastikuarhitektid on kavandanud tänava äärde istumiskohad, pingid, prügikastid ja rattahoidjad. Erinevate rohttaimedega istutusaladele pannakse kasvama ka õitsvaid taimi ning tänava äärde istutatakse madalakasvulisi põõsaid ja puid.
Oa tänava maastiku-arhitektuurse lahenduse koostas OÜ Kino Maastikuarhitektid ning põhiprojekti koostaja on OÜ Roadplan.

Oa tänava rekonstrueerimise hankel osales kümme pakkujat, soodsaima pakkumuse esitas OÜ Teearu Grupp. Tööde kogumaksumus on  628 226 eurot.

Oa tänava asendiplaan

Kontaktid

Tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt,  [email protected], 736 1332, 5804 8636.

Viimati muudetud 12.02.2021