Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Üldinfo

Üldinfo

Tartu Linnavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III".
Erihoolekande teenusmudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ’’TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“.

Projekti kestus on 01.01.2023-31.12.2024

ISTE teenusemudeli tutvustus 

Projektis teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • vähemalt  16-aastane (sh ka vanaduspensioniealine);
 • ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • vastab ühele järgmistest tingimustest:
   
 • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras; 
 • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud ja on vajalik teenuse vahetus (näiteks vajab vähesema toetusega teenust); 
 • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA konsultandi  (juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma.
Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust.
Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
 • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on Tartu linna psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti tulemusel osutatakse teenust 50 abivajavale Tartu linna elanikule.

Projektijuht

Lisainfo

Eda Runthal 
projektijuht
tel 507 3664
e-post [email protected]
Küüni 3, IV korrus, ruum 418

Kasulikku lugemist

Teenuseosutajad

Tartu linnas osutavad teenuseid ja sõlmitud raamlepingud järgmiste teenuseosutajatega:

ProVida Kliinik OÜ  (teenuskomponentide hinnakiri)
OÜ Estkeer  (teenuskomponentide hinnakiri)
MTÜ Avita  (teenuskomponentide hinnakiri)
OÜ Koduhooldus  (teenuskomponentide hinnakiri)
AJK Kliinik OÜ  (teenuskomponentide hinnakiri)
MTÜ Masaan  (teenuskomponentide hinnakiri)
OÜ Tarbatu Tervisepark  (teenuskomponentide hinnakiri)
Varajase Kaasamise Keskus  (teenuskomponentide hinnakiri)
MTÜ Iseseisev Elu (teenuskomponentide hinnakiri)

Sõlmitavate raamlepingute kogumaksumus on kuni 373 766 eurot, teenus on vabastatud käibemaksust.
 

 

Viimati muudetud 11.12.2023