Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt "TULUKE"

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Kirjeldus ja tulemused
Uus lähenemine - uus koolikultuur
Uus lähenemine - uus klassikultuur
Uus lähenemine - uus kogukonnakultuur
Huvitavat lugemist

Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

Projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös koolidega ja linnaosaseltsidega. Projekti tegevused on jaotatud kolme allprojekti:

 1. “Uus lähenemine – uus koolikultuur” toob Eestisse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysis”), mis võimaldab arendada õppekeskkonda koolides pedagoogilise analüüsi abil.
   
 2.  “Uus lähenemine – uus klassikultuur” raames ehitab Tartu Linnavalitsus Tartu Hansa Kooli avatud õpikeskkonna ning  koostöös Islandi Ülikooliga, Islandi Ülikooli haridusteaduste dotsent Anna Kristin Sigurðardóttir'i juhtimisel, saadakse teadmisi avatud õpikeskkonnas õppeprotsessi planeerimiseks ja organiseerimiseks.
   
 3.  “Uus lähenemine – uus kogukonnakultuur” raames otsitakse ja rakendatakse koostöös kogukonnaseltsidega võimalusi vanemate paremaks kaasamiseks kooli tegevusse. Selles osalevad partneritena Karlova Selts ja Supilinna Selts.

Lisainfo: Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
tel 525 0644, kairit.peekman@raad.tartu.ee


Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“  (Evidence based approach – new school culture in Estonia) on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete omavalitsuste Liit.
Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

tuluke_logod_koos.jpg

Viimati muudetud 07.12.2020

Uus lähenemine - uus koolikultuur

Projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ allprojekt  “Uus lähenemine – uus koolikultuur” toob Eestisse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysis”), mis võimaldab arendada õppekeskkonda koolides pedagoogilise analüüsi abil.

Allprojekti Norra-poolne partner on Hedmarki Ülikooli Kolledž. Esimesteks pilootkoolideks on Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Hansa Kool ja Tartu Kivilinna Kool. 2015. aastal otsitakse avaliku konkursi korras 8 kooli ja 2 lasteaeda, kes hakkavad LP-mudelit piloteerima teises etapis ja keda juhendavad juba Eesti eksperdid, keda on eelnevalt koolitatud LP-mudeli konsultandiks.

Samuti levitatakse selle allprojekti raames sekkumisprogrammide alast teadmist (ART, VERGE, motiveeriv intervjueerimine). Selles osalevad partneritena Kaagvere Erikool, Tapa Erikool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Osaühing Corrigo, Tallinna Laste Turvakeskus ja Tartu Herbert Masingu Kool, Norrast Verge Oppring AS.

Konverentsid

 • Konverents "Teada või katsetada: strateegiad, mis klassiruumis tegelikult töötavad"
 • Motivatsioonikonverents "Tunne oma mõju"

Koolitused

20.10.2014 "Kaasamine hariduses"
21.10.2014 "LP-mudeli kooli koolitus" Tartu Hansa Koolile ja Tartu Kivilinna Koolile
22.10.2014 "LP-mudeli kooli koolitus" Tartu Annelinna Gümnaasium ja konsultandid
23.10.2014 "Kooli ja kodu koostöö" (avatud registreerumisega koolitus)
24.10.2014 LP-rühma juhtide ja konsultantide koolitus

Viimati muudetud 07.12.2020

Uus lähenemine - uus klassikultuur

“Uus lähenemine – uus klassikultuur” raames ehitab Tartu Linnavalitsus Tartu Hansa Kooli avatud õpikeskkonna ning  koostöös Islandi Ülikooliga, Islandi Ülikooli haridusteaduste dotsent Anna Kristin Sigurðardóttir'i juhtimisel, saadakse teadmisi avatud õpikeskkonnas õppeprotsessi planeerimiseks ja organiseerimiseks.

Mais 2015 käisid neli Tartu Hansa Kooli õpetajat Islandil õppimas avatud õpikeskkonna õppeprotsessi planeerimist ning sobivate meetodite kasutamist. Islandil on pikaajaline kogemus avatud õpikeskkonna õppeprotsessi planeerimises ja organiseerimises ning selle rakendamiseks sobivate pedagoogiliste meetodite kasutamises.

Lisaks projekti põhitegevustele toimuvad EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ kahepoolsete suhete fondist rahastatuna järgmised tegevused:

 • 9. -15. augustil 2015. a toimus õppevisiit, mille raames külastavad projektis osalevate Tartu koolide juhid ja haridusvaldkonna spetsialistid Tartu Linnavalitsusest ning Haridus- ja Teadusaministeeriumist Islandit, et omandada teadmisi avatud õpperuumis toimuva õppe planeerimise ja läbiviimise kohta.
 • Islandi partnerid korraldavad loenguid ja seminare, külastusi koolidesse (Framhaldsskólinn i Mosfellsbæ, Ingunnarskóli Reykjavik, Sjalandsskóli, Norðlingaskóli, Háaleitisskóli), erinevaid koolitusi Islandi ülikooli haridusteaduskonnas ja kohtumisi Islandi Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeeriumis ning Reykjaviki linnavalitsuses. Omandatud teadmised avatud õpikeskkonna füüsiliste aspektide kohta ning õpetaja rollist avatud õpikeskkonnas on abiks paremate otsuste langetamisel koolimajade kaasajastamisel ja kohaliku hariduspoliitika kujundamisel.
 • Islandi partneri kaks spetsialisti külastavad 2015. aasta oktoobris Tartu Haridusnädala (planeeritud projekti TULUKE raames) ajal Eestit ja võtavad osa erinevatest seminaridest, tutvustavad oma kogemusi seoses avatud õpikeskkonna ja erinevate õppimise ning õpetamise metoodikate kasutamisega. Seminarid on avatud kõikidele osalejatele. Islandi spetsialistid külastavad ka Tartu Hansa Kooli loodud avatud õpikeskust ning nõustavad õpetajaid. Lisaks kohtutakse erinevate spetsialistidega, kes vastutavad Eesti hariduspoliitika arengu eest.

 

2016 valmis Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse teaduri  Klaara Kask poolt läbiviidud uuring "Õpilaste motivatsioonist õppimisel avatud õppekeskkonnas".

Tartu Hansa Kooli avatud õpperuum
Tartu Hansa Kooli avatud õpperuum

Viimati muudetud 07.12.2020

Uus lähenemine - uus kogukonnakultuur

Allprojekti “Uus lähenemine – uus kogukonnakultuur” raames otsitakse ja rakendatakse koostöös kogukonnaseltsidega võimalusi vanemate paremaks kaasamiseks kooli tegevusse. Selles osalevad partneritena Karlova Selts ja Supilinna Selts.

Mõttetalgud

Ma ei taha käia koosolekutel, kus räägitakse vaid parandatud katustest ja jõulupaki hinnast .
Aga mida ma tahan?

Me oleme kooliga korraldanud erinevaid üritusi, aga ainult väga väike osa lapsevanemaid osaleb. Miks see nii on?
Mu sõbranna on ise selles koolis käinud ja tema küll ei tahaks oma last sinna panna. Mida ma oma lapse tulevase kooli kohta tegelikult tean?

Neli Tartu kooli, linnaosaseltsid ja haridusosakond kutsuvad õpetajaid, vilistlasi, vanemate klasside õpilasi ja lapsevanemaid (ka tulevasi) mõttetalgutele. 14., 28., 29. ja 30. oktoobril arutatakse Mart Reiniku koolis, Kesklinna koolis, Forseliuse koolis ja Karlova koolis, kuidas parandada infovahetust kooli ja kodu vahel, kuidas luua ja kaasata kogukondi koolielu rikastamiseks ning kuidas erinevate lapsevanemate huve paremini esindada. Vaata kuulutust!

„Kuulates, kui palju minu noorema lapse klassikaaslaste vanematel oli ideid kaasa löömiseks, siis mina olen küll optimistlik, et neljas koolis toimuvad mõttetalgud saavad anda tõuke reaalseteks muutusteks,“ selgitas Aune Valk Karlova Seltsist. „Muutusteks võiks minu meelest olla huvitavam, reaalse eluga enam seotud ja avatum kool. Ükski vanem ega ükski õpetaja üksi ei suuda seda, aga koos me suudame. Selles ongi kogukonna kooli mõte.“
 
Mõttetalgute eesmärk on leida viisid, kuidas kooli ja vanemate infovahetus hakkaks senisest tõhusamalt toimima, kuidas saaksid ja tahaksid vanemad koolis toimuvas osaleda ning kuidas arendada välja tugevam kogukonnatunne, mis ju kujundabki meie laste igapäevase elu- ja õpikeskkonna.

Mõttetalgutel osalemiseks tuleb registreeruda siin!

Lisainfo:
Kristel Ress, Supilinna Selts, 5666 3876, kristel.ress@paevakera.ee
Aune Valk, Karlova selts, 526 7930, aune.valk@hm.ee
Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, tel 525 0644, 736 1439, kairit.peekman@raad.tartu.ee
www
Kogukonnakoolid FBs

Mõttetalgud Kesklinna koolis
Mõttetalgud Kesklinna koolis

Koolivideote konkurss

"Tee koos sõpradega oma kooli video!"

Konkursi juhend

Konkursi tulemused:

Tartu Forseliuse Kooli video: https://vimeo.com/153950009
Kooli veebisait: http://www.tfk.tartu.ee/
Meeskond: Alex Vreimann, Kärt Soieva, Glen-Gregory Lille
Juhendaja: Sixten Hinnov, inglise keele ja keemiaõpetaja

Tartu Karlova Kooli video: https://vimeo.com/153036535
Kooli veebisait: https://www.karlova.tartu.ee/
Meeskond Kurekell: Anete Pallon, Margit Tammeorg, Emily Roos, Romet Peedumäe, Dorel Kuusk
Juhendaja: Jandra Mölder, huvijuht

Tartu Kesklinna Kooli videod
Kooli veebisait: http://kesklk.tartu.ee/

 • Meeskonna JKR video: https://vimeo.com/153013917
  Meeskond: Jaana Krull, Käthlin-Grete Steinvald, Ria Ranniku
  Juhendaja: Rille Jüriado, kunsti- ja informaatikaõpetaja
   
 • Meeskonna Helikopter video: https://vimeo.com/151689396
  Meeskond: Eliise Alop, Triinu Kanep, Mattias Jakob Poska, Joosep Ress, Holger Tiismus, Kaarup Öövel
  Juhendaja: Kristjan Pütsep, ühe meeskonnaliikme sugulane

Tartu Mart Reiniku Kooli video: https://vimeo.com/153013414
Kooli veebisait: http://www.reiniku.edu.ee/
Meeskond Mohkor: Robin Otter, Oliver Tummeleht, Ott Allik, Kristiine Kaldmaa, Hanna-Marta Tsäkko
Juhendaja: Kristel Sibul, lapsevanem

Võistlusel võitjaid ei valitud. Auhinnaks on osalejatele ekskursioon ETV stuudiosse Tallinnas kevadel 2016.

Lahtiste uste päevad

Tartu Forseliuse Koolis 31. märtsil ja 2. aprillil
Tartu Karlova Koolis 14.–18. märtsil
Tartu Kesklinna Koolis 18.–22. aprillil
Tartu Mart Reiniku Koolis 18.–22. aprillil


Hea praegune või tulevane lapsevanem!

Ootame sind lahtiste uste nädalale neljas Tartu kogukonnakoolis, et saada kooliga tuttavaks juba enne, kui su laps seal õppima asub, või saada koolist rohkem teada praeguse lapsevanemana.

Iga kool on pakkunud vanematele välja erineva programmi, millega saad tutvuda allpool. Näiteks oodatakse sind vestlema õpetajatega, külastama õppetunde ja maitsma koolitoitu, osalema ringkäigul koolimajas, loengul ja spordipäeval.

Kui sinu laps läheb Tartu linnas sügisel 1. klassi, tutvu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemiga ARNO. Seal saad esitada ka kooli astumise avalduse.

Lahtiste uste nädal on hea võimalus saada vastused pere jaoks tähtsatele haridusküsimustele.

Kohtumiseni koolis!
 

Viimati muudetud 07.12.2020

Huvitavat lugemist

Tartu Linnavalitsus koostöös koolidega ja linnaosaseltsidega viis 2014.–2016. aastal ellu projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“.

 

Projekti raames anti välja kolm käsiraamatut:

 

Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat

LP-mudel. Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Käsiraamat

Uuenduslik koolidisain kui haridusmuutuste kiirendi. Uuenenud õpikäsitust toetava avatud õppekeskkonna loomise käsiraamat

 

Kui lapse käitumine on probleem.  Soovituslik käitumisjuhis riskirühma lastega tegelevatele töötajatele

Viimati muudetud 07.12.2020