Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Puidurafineerimistehase info

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Tartusse kavandatava puidurafineerimistehase infolehekülg

Valitsus otsustas 21.06.2018 kabinetinõupidamisel alustada puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu lõpetamist. Valitsuse pressiteade.

Sissejuhatus

Metsa- ja puidutööstuse kogemusega Eesti ettevõte Est-For Invest kaalub võimalust ehitada Tartu lähedale Emajõe äärde puidurafineerimistehase (vt lähemalt ettevõtte plaanide kohta). Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Tartu linnavolikogu, linnavalitsus ja tuhanded tartlased on Emajõe äärde kavandatava suurtehase vastu, kuna sellega sellega kaasneb keskkonnaoht Emajõele ja Peipsi järvele.

Siia lehele on koondatud infot puidurafineerimistehase rajamisplaanidega seotud temaatika kohta. Lehekülg täieneb jooksvalt.

Riigi eriplaneering

Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

 

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

 

Eriplaneeringuga seonduvaid avalikke dokumente:

 

 

Tartu linna tegevus

Tartu linn läheb puidurafineerimistehase vastu kohtusse


Tartu Linnavolikogu tegi 19. aprillil 2018 linnavalitsusele ülesandeks vaidlustada halduskohtus Vabariigi Valitsuse 12. mai 2017. a korraldus, millega algatati riigi eriplaneering puidurafineerimistehase püstitamiseks. Loe pressiteadet

17. mail 2018 vaidlustas Tartu linn puidurafineerimistehase eriplaneeringu algatamise kohtus. Loe pressiteadet.

Tartu Linnavalitsuse taotlus riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamiseks


Tartu Linnavalitsus saatis 19. märtsil 2018 Vabariigi Valitsusele taotluse lõpetada Tartu maakonda puidurafineerimistehase kavandamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamine.

Taotlus
Planeeringuala kaart
Tartumaa Omavalitsuste Liit toetas Tartu seisukohta (28. märts)
Rahandusministeeriumi 17.04.2018 vastus Tartu linna avaldusele riigi eriplaneeringu menetlemise osas

Tartu Linnavolikogu istung

7. märtsil 2018 Dorpati konverentsikeskuses

 

Päevakorras "Tartu linnale olulise tähtsusega küsimus - Tartu lähikonda kavandatava puidurafineerimistehase ja selle asukoha mõjud inimestele, looduskeskkonnale ning piirkonna jätkusuutlikule arengule".

Volikogu istungil tehti järgmised ettekanded:

 

 

 

Tartu Linnavolikogu majanduskomisjoni ning arengu- ja planeerimiskomisjoni ühiskoosolek

16. veebruaril 2018 Tartu raekoja saalis

 

Päevakorras "Est-For Invest OÜ kavandatav puidurafineerimistehas - võimalikud keskkonnamõjud".

Ettekandjad:

  • Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökolooga professor Ülo Mander. Ettekande slaidid

  • Tartu Ülikooli arendusprorektor, keskkonnateadlane Erik Puura. Erik Puura kõne

majanduskomisjoni koosoleku protokoll

arengu- ja planeerimisekomisjoni koosoleku protokoll

mõlema koosoleku protokolli sisuline osa on sama, erinevus on osalejate nimekirjas

 

 

Tartu Linnavolikogu majanduskomisjoni ning arengu- ja planeerimiskomisjoni ühiskoosolek

7. veebruaril 2018 Tartu raekoja saalis

 

Päevakorras "Est-For Invest OÜ kavandatav puidurafineerimistehas"
Ettekandjad:

  • Tehase rajamise ideest ja eesmärkidest ning juba tehtud ja kavandatavatest tegevustest andsid ülevaate Aadu Polli, Margus Kohava ja Jüri Külvik. Ettekande slaidid.

  • Riigipoolseid tegevusi riigi eriplaneeringu protsessis, planeeringu ajakava, riigi huve ning mõjude hindamist ja tehtavaid uuringuid tutvustasid Tiit Oidjärv ja Birgit Parmas. Ettekande slaidid.

arengu- ja planeerimiskomisjoni koosoleku protokoll

majanduskomisjoni koosoleku protokoll

mõlema koosoleku protokolli sisuline osa on sama, erinevus on osalejate nimekirjas

Tartu linna pressiteated ja artiklid

Tartu apell ja linnaosaseltside algatusrühm

 

Tartu apell

 

Ülikoolilinna teadlased, ülikoolide vilistlased  ja aktiivsed kodanikud on algatanud avaliku pöördumise ehk Tartu apelli, kuhu on alla kirjutanud üle 8200 tartlase. 

Kodanikualgatuse korras koostatud pöördumine nõuab, et Tartu linna taotleks valitsuselt eriplaneeringu tagasivõtmist, kuna potentsiaalselt suurte keskkonna- ning sotsiaalmajanduslike riskidega ettevõtte rajamine Emajõele seab ohtu Tartu linna ja selle ümbruse loodus-, elu- ja akadeemilise keskkonnaga seotud avalikud huvid. Riiklik eriplaneering ei võimalda Tartu linnal oma huvisid piisavalt kaitsta.  Pöördumine anti üle 7. märtsil üle Tartu volikogu erakorralisel istungil.

 

Tartu apelli kodulehekülg

Pöördumine

Petitsioon.ee

Tartu apelli töörühma memo minister Siim Kiislerile (04.04.2018)

 

Linnaosaseltside algatusrühm

 

Tartu linnaosaseltsid moodustasid 17. novembril 2017. aastal seoses Tartu lähedale kavandatava tselluloositehasega algatusrühma Tartu puhta õhu ja vee kaitseks. Sellesse ümarlauda kuuluvad  Annelinna, Ihaste, Karlova, Supilinna ja Tähtvere selts.  Seltsid on osutanud järgmistele murekohtadele: Tartu kui traditsioonidega hariduse- ja koolidelinna keskkonna võimalik halvenemine, võimalik õhureostus, Emajõe ja kogu Peipsi vesikonna seisund, kogu protsessi läbipaistev, avatud ja demokraatlik juhtimine, Eesti metsavarude piisavus sellise projekti jaoks, järsult kasvav transpordikoormus Tartu ümbruses tekitab erinevaid probleeme – liikluskoormuse suurenemine, teede seisundi halvenemine, õhusaaste suurenemine, mürataseme tõus. 

Kõigile neile ja ka muudele üles kerkida võivatele küsimustele vastuste saamiseks korraldab algatusrühm koolitus- ja kaasamisüritusi, kuhu on oodatud kõik linnakodanikud, kuni kahtlused võimalike keskkonnakahjude osas on hajutatud. Algatusrühma kontaktisik on Asko Tamme, tartu.algatusryhm@gmail.com, telefon 569 42 387.

Rohkem infot

Seonduvat infot

  • 19. mail kell 12 korraldatasid aktiivsed linnakodanikud ürituse "Emajõe kett", et avaldada toetust Tartu linnavolikogu pöördumisele lõpetada tselluloositehase eriplaneering. Rohkem infot: koduleht, Facebooki üritus

Avalikke pöördumisi ja seisukohti

Korduma kippuvad küsimused

Kuna puidurafineerimistehase temaatika on tekitanud väga palju küsimusi, millest paljud kerkivad taas ja taas esile, siis  siin on ülevaade küsimustest, mida kõige rohkem on küsitud, ning linnavalitsuse vastused neile.

Korduma kippuvad küsimused

Meediakajastused

Lisatud lingi alt leiate puidurafineerimistehase rajamisega seonduva meediaülevaate. Kuna meediakajastuste hulk on pööraselt suur, siis ei julge me garanteerida päris kõikide kajastuste olemasolu. 2018. aasta märtsi keskpaiga seisuga on 2017. ja 2018. aastal teemat puudutatud rohkem kui 400 artiklis, raadio- ja telesaates.

Vaata meediakajastusi siit

Viimati muudetud 07.12.2020