Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Registriteenistus

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140
elukoht@raad.tartu.ee

Tiigi 12, 50410 Tartu
742 0960
pere@raad.tartu.ee

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesannete täitmine;
 • elukohateadete vastuvõtmine, esitatud andmete kontrollimine rahvastikuregistri seaduses sätestatud ulatuses ning esitatud elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumine rahvastikuregistri seaduses sätestatud alustel;
 • isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise algatamine sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politseiasutuse või muu asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel ja isiku elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris;
 • isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine omaniku õigustatud nõudmisel või muutmisest keeldumine;
 • elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris jõustunud üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse või kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta tehtud kohtuotsuse alusel;
 • elukoha aadressi muutmine teiste riiklike registrite andmete alusel;
 • elukoha aadressi muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmise korral ja isikute teavitamine muutunud aadressist;
 • isikukoodi moodustamine rahvastikuregistris Euroopa liidu kodanikele;
 • statistilisel eesmärgil kogutavate andmete kandmine rahvastikuregistrisse;
 • avalduse vastuvõtmine rahvastikuregistri aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramiseks ja rahvastikuregistrisse vastava kande tegemine;
 • isikule tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu võimaldamine rahvastikuregistri seaduses sätestatud korras, sealhulgas väljavõtete väljastamine rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetest;
 • statistiliste väljavõtete tegemine rahvastikuregistri andmete põhjal.

Viimati muudetud 24.09.2017

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute kohta saate täpse info kodulehe valdkonnast "Elukoht ja perekond" .

 

Viimati muudetud 03.01.2018

Kiirlingid