Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sisekontrolli osakond

Sisekontrolli osakond
Ülikooli 11, 51003 Tartu

Osakonna tutvustus
Kontaktid
sisekontroll2.jpg
Sisekontrolli osakond

Osakonna ülesanded on:

 • Linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste sisekontrolli süsteemi toimimise, selle tõhususe ja õigusaktidele vastavuse hindamine ja analüüsimine.

 • Linnavalitsuse nõustamine riskide tuvastamisel ning hindamisel.

 • Linnavalitsusele usaldusväärse, õige ja õigeaegse finants- ning juhtimisinformatsiooni kogumine ja analüüsimine, sh linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste tegevuse seire.

 • Linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste

  • töökorralduse ja tegevuse analüüsimine ning püstitatud eesmärkidele, kehtestatud protseduurireeglitele, kehtivatele seadustele ja teistele õigusaktidele vastavuse hindamine;

  • eelarve koostamise, finantsaruandluse ja raamatupidamiskorralduse efektiivsuse ja õiguspärasuse analüüsimine ning hindamine;

  • ressursside kasutamise sihipärasuse, säästlikkuse ja õiguspärasuse analüüsimine ja hindamine;

  • korruptsiooniriskide ennetamine ja teenistujate juhendamine huvide konflikti ning korruptsiooniohu vältimiseks.

Viimati muudetud 07.12.2020

Raivo Bachmann - siseaudiitor

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine.

736 1103

506 4797

Ülikooli 11, II korrus

E 15-17

Aune Visnapuu - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1150

529 4070

Ülikooli 11, II korrus

-

Maie Tihkan - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1420

515 5761

Ülikooli 11, II korrus

-

Reena Kikerpill - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1347

-

Ülikooli 11, II korrus

-