Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tamme pst rekonstrueerimine

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Tamme pst (Raja tn kuni Kesk kaar) rekonstrueerimine

Linnavalitsus kavandab 2019. aastal Tamme pst (Raja tn kuni Kesk kaar) rekonstrueerimist.

Töödega alustatakse kevadel niipea, kui ilmastikuolud teetöid võimaldavad. Põhjalik remont toob kaasa tänavate lõiguti sulgemist.

Tööde eesmärk on uute katendite rajamine, teekoridoride rekonstrueerimine, sademeveekanalisatsiooni uuendamine ning tänavavalgustuse ja elektrivõrgu rekonstrueerimine.

Tamme puiesteel ehitatakse Raja ja Arbi tänava vahelises lõigus kahesuunaline tänav sõiduradade laiusega 3+3 m. Vasakule poole rajatakse 3,25 m laiune kergliiklustee.

Ühesuunalise lõigu (Arbi tn – Soinaste tn) põhjapoolses harus ehitatakse sõidurajale lisaks 2 m laiune parkimisriba, lasteaiapoolsele küljele rajatakse 2,5 m laiune kõnnitee. Ühesuunalise lõigu lõunapoolse haru sõiduteeosa laius on 3,75 m ja kõnniteel 2,5 m. Lasteaiapoolsel küljel on teepeenar 1,1 m laiune, tänavalõigu alguses on ette nähtud 6 parkimiskohta.

Soinaste tänava ja Kesk kaare vahelises lõigus jääb liiklus kahesuunaliseks mõlemal harul ja parkimisvõimalus on teepeenral selliselt, et osaliselt jääb auto sõidurajale. Sellist liikluskorraldust peetakse liiklust rahustavaks. Parkimine keelatakse mõlemal teeharul jalgtee poolsel küljel.
Lisandub ülekäigurada Soinaste tänavast Tamme puiestee lõunapoolse haru sihis.

Soinaste tn ja Suure kaare vahelise lõigu põhjapoolses harus ehitatakse 4,5 m sõidutee, purustatud kruusast teepeenar ja 2,5 m laiune kõnnitee. Lõunapoolses harus ehitatakse sõidutee laiusega 4,5 m, purustatud kruusast teepeenar ja 2,5 m kõnnitee. Raamatukogu kõrvale tuleb 2 m laiune ja 48 m pikkune parkimisriba.

Suure kaare ja Kesk kaare vahelise lõigu põhjapoolses harus on sõidutee laius 4,5 m. Koolipoolsele küljele tuleb 2 m laiune parkimisrada ja kõnnitee laiusega 2,5 m. Lõunapoolse haru sõidutee laius on 4,5 m, purustatud kruusast teepeenar 1,9 m. Vasakule poole tuleb 2,5 m laiune kõnnitee. Suur kaar 53 parkla eraldatakse tänavast.

Suur kaar rekonstrueeritakse järgmiselt: 7 m laiune sõidutee, mõlemale poole tänavat rajatakse 2,5 m laiune parkimistasku. Tartu Tamme Kooli poolsele küljele rajatakse 3 m laiune ja vastaspoolele 2 m laiune jalgtee. Katendilt kogunev sademevesi juhitakse rajatavasse sademeveekanalisatsiooni. Ka tänavavalgustus rekonstrueeritakse.

Rekonstrueerimise ajal on vältimatu tänava ajutine sulgemine. Täpsemad ehitusperioodid selguvad pärast töövõtjaga läbirääkimisi varakevadel.

Skeemid

Viimati muudetud 07.12.2020