Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu arengukava 2018–2025

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025

Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025 sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Arengukava tegevusi kavandades hoiab linnavalitsus silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Tartu linna arengukava koostamisel võeti aluseks Tartu linna arengustrateegias Tartu 2030 esitatud visioon, strateegilised eesmärgid ja üldised tegevussuunad, analüüsiti linnaelu valdkondade hetkeseisu ja vaadati üle kehtivad riiklikud ja linna arengudokumendid.

 

2016. aasta veebruaris alanud uue arengukava koostamise protsessis osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased. Arengukava oli avalikul väljapanekul 3. juulist kuni 10. septembrini 2017, selle käigus esitati veel ligi poolsada ettepanekut. Arengukava kinnitati Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017 määrusega nr 152.

 

Esmakordselt on arengukava koosseisu lülitatud ka linna eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Iga-aastase arengukava ülevaatamise protsessis korrigeeritakse eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Tartu linna arengukava 2018-2025 (kinnitatud 7. oktoobril 2021)


 

Vaata veel

 

Arengukava 2018-2025 koostamise protsess

Tartu linna arengukava aastateks 2013–2020 

Viimati muudetud 12.10.2021