Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukava aastani 2027

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Tartu linna arengukava 2018-2027

Tartu linna arengukava sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Praegu kehtiva arengukava koostamine algas 2016. aastal ja kinnitati volikogus 12. oktoobril 2017. Arengukava koostamises osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased. Esmakordselt lülitati arengukava koosseisu ka linna eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Kuidas arengukava kostamise protsess käis, saab lugeda siit.

Iga-aastasel arengukava ülevaatamisel korrigeeritakse eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Tartu linna arengukava 2018-2027

 

Käimas on uue arengukava aastani 2035 koostamise protsess.
Vaata lähemalt siit.

Viimati muudetud 15.11.2023