Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukava aastani 2026

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Tartu linna arengukava 2018-2026

Tartu linna arengukava sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

2016. aasta veebruaris alanud arengukava koostamise protsessis osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased. Arengukava kinnitati Tartu Linnavolikogus 12. oktoobril 2017. aastal. Esmakordselt lülitati arengukava koosseisu ka linna eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal.

Iga-aastase arengukava ülevaatamise protsessis korrigeeritakse eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

NB! Avalda arvamust kehtiva arengukava kohta kuni 22. augustini 2023. Täpsem info.

Tartu linna arengukava 2018-2026

 

Käimas on ka uue arengukava aastani 2035 koostamise protsess.
Vaata lähemalt siit.

Viimati muudetud 01.10.2023